Peru

Peru, aan de westkust van Zuid-Amerika, heeft de laatste jaren een behoorlijke economische groei doorgemaakt. Toch blijven de verschillen groot en leeft een groot deel van de bevolking nog in armoede. Door de verandering van het klimaat, hebben vooral boerenfamilies het moeilijk.  

Peruaanse man aan het werk op zijn land

Bijna 30% van de bevolking leeft van de traditionele landbouw. Belangrijkste producten hierbij zijn: rietsuiker, katoen, alfalfa, koffie, coca en rijst. De hooggelegen terrassen worden nog steeds op de traditionele manier bebouwd. Maar door lange periodes van vorst groeien gewassen slecht waardoor boerenfamilies minder inkomen hebben.

Het werk van CARE in Peru

Het werk van CARE in Peru kent een lange geschiedenis. Tussen 1952 en 1958 droegen we bij aan het onderwijs. Na een heftige aardbeving in 1970 keerden we terug in het land. Sindsdien zijn we op meerdere fronten actief met verschillende programma’s.

Steun aan boerenfamilies

Onze programma’s richten zich vooral op de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in Peru: de inlandse- en plattelandsbevolking. Hierbij gaat onze speciale aandacht uit naar de rechten van vrouwen en meisjes.

Door klimaatverandering mislukken oogsten vaak. Boerenfamilies verliezen hierdoor hun inkomsten en hebben niet altijd genoeg te eten. CARE ondersteunt deze families bijvoorbeeld met waterinstallaties die de kans op een goede oogst vergroten.