Home > Projecten > Democratische Republiek Congo: economische stabiliteit (Mawe Tatu)

Democratische Republiek Congo: economische stabiliteit (Mawe Tatu)

Achtergrond: het in centraal Afrika gelegen Congo (ook wel Democratische Republiek Congo of afgekort tot DRC) kent een roerige geschiedenis, waarbij de hulp van CARE meerdere malen hard nodig was. Gebukt onder een ruim 20 jaar durende oorlog, lijdt de bevolking van de Democratische Republiek Congo machteloos. Hoewel het beëindigen van de oorlog een absolute voorwaarde is voor herstel van het land , is er meer nodig om de bevolking te helpen bij het realiseren van een veilige situatie en het bieden van toekomstperspectief. Ook het tegengaan van corruptie, maar ook het werken aan de sociale ongelijkheden verdienen alle aandacht op de weg naar herstel en stabiliteit.

Wat doet CARE

Met behulp van het Mawe Tatu- project probeert CARE de bevolking te helpen op weg naar (economisch) herstel en stabiliteit. “Mawe Tatu”, wat in het Swahili ‘drie kiezelstenen’ betekent, richt zich op drie doelgroepen: vrouwen, mannen en jongeren uit de provincie Kivu. Door gelijkheid tussen man en vrouw te creëren, goede seksuele voorlichting, meer inspraak te bieden en toegang te geven tot financiën biedt CARE de juiste randvoorwaarden voor Congolezen om zichzelf en het land economisch vooruit te helpen.

De doelgroep bestaat concreet uit:

  • 23.900 vrouwen (13-49 jaar), die te kampen hebben met armoede en geweld.
  • 10.000 mannen (25 jaar en ouder), die veelal werkloos zijn.
  • 24,655 jongeren (10-24) die moeten opgroeien binnen een maatschappij vol sociale en economische armoede.

Resultaten

Meer gelijkheid tussen man en vrouw

Dankzij het ‘Men Engage’ programma binnen Mawe Tatu leren mannen op gelijke voet te communiceren met vrouwen. Ook leren zij gelijke rechten tussen mannen en vrouwen actief te steunen en geweld in welke vorm dan ook jegens vrouwen tegen te gaan. De vrouwen van de Baraza Badilika mannen zien de verandering in het gedrag na deelname aan het programma.  Ze gaven aan dat zij sindsdien worden betrokken bij geldzaken en het nemen van grote beslissingen. Naast meer inspraak heeft het project ook tot doel om seksueel, psychologisch en huiselijk geweld te reduceren. Inmiddels hebben 6.037 mannen deelgenomen aan het programma ‘Men Engage’.

Meer inspraak en economische ontwikkeling door toegang tot het financiële systeem

Door het opzetten van 1240 spaar- en leengroepen wordt de economische groei en stabiliteit van het land bevordert en krijgen vrouwen toegang tot het financiële systeem. Ruim 22.000 vrouwen hebben gebruik gemaakt van microkrediet waardoor zij een een eigen bedrijf kunnen opzetten om eigen inkomsten te genereren. Deze ontwikkeling heeft binnen huishoudens het effect dat er o.a. voedselzekerheid is en kinderen naar school kunnen. Ook neemt het aantal ongeletterde vrouwen af: 578 vrouwen leerden al lezen en schrijven dankzij deelname aan de spaar- en leengroepen. Zowel het ‘Men Engage’-programma als de spaar- en leengroepen zijn geïntegreerd binnen de bestaande structuren van het land, waaronder kerkgemeenschappen, waardoor meer mensen worden bereikt om deel te nemen aan de programma’s.

Betere seksuele voorlichting

Dankzij de seksuele voorlichting hebben jongens en meisjes meer kennis over seks en relaties. Zowel op school als daarbuiten krijgen zij via het Mawe Tatu programma toegang tot juiste, begrijpelijke en volledige informatie over hun (veranderende) lichaam en relaties tussen mannen en vrouwen, zodat zij goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Meisjes en vrouwen kunnen zich door de voorlichting ook beter weren tegen (seksueel) geweld.  De voorlichting heeft daarnaast als doel o.a. het hoge geboortecijfer onder tienermoeders te verlagen en bijkomende gevolgen zoals overlijden in het kraambed en het oplopen van ziektes tegen te gaan. CARE werkt zowel aan het voorkomen van tienerzwangerschappen als aan het verbeteren van het toekomstperspectief van tienermoeders. Op scholen hebben ruim 9790 jongens en meisjes seksuele voorlichting gekregen en daarbuiten nog eens 9585.

 

 

Aan het woord

Op een dag verkocht Bahati’s vader al zijn velden en besloot hij om het geld te delen met zijn kinderen. Bij het verdelen van zijn geld, was hij niet van plan om iets aan zijn dochters te geven. Bahati accepteerde zijn deel niet, omdat zijn zusters geen deel van die verdeling zouden uitmaken. Dit werd een zeer lange en uitdagende discussie met zijn vader en broers. Uiteindelijk konden ze zich allemaal vinden in het idee van Bahati en verdeelde zijn vader zijn geld gelijk in zijn testament onder al zijn 27 kinderen, zowel jongens als meisjes.  Bahati: “Dankzij mijn deelname aan de groep Men Engage, heb ik mijn vader en broers kunnen beïnvloeden om het geld ook met onze zussen te delen.”

Feiten

Looptijd:

1 december 2015 - 31 mei 2019

Doelgroep:

23.900 vrouwen, 10.000 mannen en 24.655 jongeren in armoede

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief