Soedan: Er is geen tijd te verliezen nu miljoenen mensen kampen met hongersnood

De tijd dringt voor miljoenen mensen in Soedan. Zij lopen een groot risico op hongersnood, zijn ontheemd van hun land, leven onder erbarmelijke omstandigheden met bombardementen en vuurgevechten en ze zijn ook nog eens afgesneden van humanitaire hulp.

© Amina Kaikai / CARE International
Foto: Amina Kaikai / CARE

Een hartverscheurend record in Soedan 

Met bijna 10 miljoen mensen op de vlucht, is Soedan op dit moment het land met het grootste aantal intern ontheemden ter wereld. Daarnaast zijn nog eens 2 miljoen mensen naar buurlanden zoals Tsjaad en Zuid-Soedan gevlucht, op zoek naar voedsel en veiligheid.

Dit komt allemaal door het aanhoudende conflict, dat al langer dan een jaar duurt en veel leed in verschillende delen van het land veroorzaakt. 18 miljoen mensen lijden honger, waaronder 3,6 miljoen kinderen die zwaar ondervoed zijn. Een hongersnood nadert snel voor miljoenen mensen in Darfoer, Kordofan, Aj Jazirah en Khartoem.

“Er staan ​​té veel levens op het spel. Het wordt tijd dat er een einde komt aan de straffeloosheid en het geweld.”

Abdirahman Ali, Directeur CARE Soedan

Het aantal gruwelijke aanvallen – inclusief seksueel geweld – op burgers, ziekenhuizen en scholen neemt toe. Vrouwen en meisjes onevenredig hard getroffen, wat helaas vaak het geval is in tijden van crisis. Het conflict in Soedan wordt ook wel een “oorlog tegen vrouwen” genoemd. 

Internationaal humanitair recht wordt geschonden

Ondanks de enorme behoefte aan noodhulp, worden hulpverleners nog steeds systematisch belemmerd in hun werk door de betrokken partijen in dit conflict. Humanitaire hulpgoederen worden niet alleen met opzet geplunderd, maar hulpverleners worden lastiggevallen, verwond en soms zelfs gedood. Het verkeer dat de grenzen van het conflict moet passeren, naar delen van Khartoem, Darfoer, Aj Jazirah en Kordofan, staat hierdoor al sinds half december zo goed als stil.

Afgelopen februari werd de Adre-grensovergang gesloten, onze hoofdroute vanuit Tsjaad naar West-Soedan, waardoor sindsdien een beperkte hoeveelheid noodhulp het land binnenkomt. Daarna, in maart en april, werden bijna 860 duizend mensen de toegang tot humanitaire hulp ontzegd. Het actief dwarsbomen van hulp, waardoor burgers de noodzakelijke middelen om te kunnen overleven mislopen, is een schending van het internationaal humanitair recht. Zo ontstaat er namelijk extreme honger.

Overigens zal de voedselproductie in 2024 mager zijn. De periode die boeren hebben om zaden te verkrijgen, voordat het belangrijkste plantseizoen eindigt en het regenseizoen begint, wordt steeds korter. Daarom moeten we snel handelen en de juiste hulpmiddelen bieden, zodat mensen, met name in ontoegankelijke gebieden, de komende zes maanden in staat zijn om zelf voedsel te produceren en voedseltekorten te voorkomen. Zonder onmiddellijke actie zullen nog meer mensen hongerlijden en uiteindelijk gedwongen worden elders op zoek te gaan naar voedsel, onderdak en bescherming.

Een dringende oproep aan de betrokken partijen in dit conflict

Laten we duidelijk zijn: zolang we gedwarsboomd worden in het snel en op grote schaal bieden van humanitaire hulp, zullen er nog meer mensen sterven.

Zonder snelle en stapsgewijze actie, zullen we te maken krijgen met een nachtmerriescenario: hongersnood zal in grote delen van het land uitbreken. Nog meer mensen zullen naar de buurlanden vluchten op zoek naar voedsel en veiligheid. Nog meer kinderen zullen bezwijken aan ziekten en ondervoeding. En nog meer vrouwen en meisjes, die nu al het zwaarst getroffen worden door dit conflict, zullen lijden en met nog meer gevaren te maken krijgen.

Om het bovenstaande scenario te voorkomen, verzoeken wij de partijen die betrokken zijn bij dit conflict dringend om het volgende te doen:

  • Neem onmiddellijk maatregelen om burgers te beschermen, onder meer door geen aanvallen tegen hen te richten maar hen juist naar veiliger gebieden te laten vertrekken, en door een einde te maken aan seksueel geweld tegen vrouwen.
  • Faciliteer humanitaire toegang via alle mogelijke routes, zodat burgers humanitaire hulp kunnen ontvangen.
  • Staak onmiddellijk alle acties die humanitaire hulp belemmeren, verstoren of politiseren.
  • Vereenvoudig en versnel de procedures met betrekking tot de levering van humanitaire hulp.
  • De-escaleer de situatie in El-Fasher en voer een landelijk staakt-het-vuren in.
  • Stop mensenrechtenschendingen, inclusief ernstige schendingen van vrouwen en kinderen, en houd daders verantwoordelijk voor hun misdaden.

De klok tikt door. De keuze is duidelijk. Meer hulp is nu nodig.

CARE in Soedan  

CARE is sinds 1979 actief in Soedan. We geven noodhulp en werken aan structurele ontwikkeling in het land. Hierbij richten we ons speciaal op de behoeften van vrouwen en meisjes.

We doen wat nodig is en hebben sinds 2023 meer dan 1,5 miljoen mensen met humanitaire noodhulp bereikt. Zo ondersteunt CARE 83 gezondheidscentra door heel Soedan, waar wij levensreddende hulp en voedsel verstrekken aan de bevolking die het het hardst nodig heeft. Daarnaast bieden we schoon drinkwater, hygiënepakketten en medische zorg aan vluchtelingen.