Dag van de humanitaire hulp: Race tegen klimaatverandering

Op 19 augustus 2003 stierven 22 internationale hulpverleners door een bomaanslag op hun hotel in Bagdad, Irak. Vijf jaar later werd deze datum door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘World Humanitarian Day’, de internationale dag van de humanitaire hulp. Dit jaar staat deze dag in het teken van klimaatverandering.

Humanitaire hulp

Humanitaire hulp is er om mensen te ondersteunen die het slachtoffer zijn van natuurrampen of gewapende conflicten. Wereldwijd ontvangen vele miljoenen mensen deze hulp. Ook CARE biedt noodhulp om levens in veiligheid te brengen en mensen te steunen. CARE verzorgt onder meer voedsel, schoon drinkwater, hygiënepakketten en voorlichting. Zoals we momenteel doen op Haïti.

De klimaatcrisis is een enorme bedreiging voor gemeenschappen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen of extreem weer, komt de leefomgeving van mensen onder druk te staan. Miljoenen mensen verliezen nu al hun huis, hun inkomen en hun leven als gevolg van de crisis. Bovendien zorgt klimaatverandering ervoor dat het moeilijker wordt om mensen op te vangen.

Sheri Lim, adviseur weerbaarheid en gender bij CARE International: “We weten dat klimaatverandering kan leiden tot meer spanningen en conflicten binnen gemeenschappen en bevolkingsgroepen, omdat mensen gedwongen worden te concurreren om toch al schaarse hulpbronnen. Het leidt ook tot meer mensen die hun huis moeten vluchten, en meer druk op de gemeenschappen die hen opvangen.”

Race tegen klimaatverandering

Er is dringend meer actie nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Zoals Secretaris-generaal van de VN António Guterres zei tijdens een eerdere klimaattop:

“De klimaatcrisis is een race die we aan het verliezen zijn, maar het is een race die we kunnen winnen.”

António Guterres

Het meest recente rapport van het IPCC, het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, laat zien dat het code rood is voor de mensheid. Nu al is de aarde meer dan een graad opgewarmd. Hoe groter de opwarming, hoe moeilijker het wordt voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden om aan de gevolgen van de klimaatcrisis te ontsnappen. Elke fractie van een graad maakt nu verschil.

Dit doet CARE

Intussen zet CARE zich in om de weerbaarheid van mensen te vergroten. Met het Partners for Resilience programma ondersteunde CARE meer dan zes miljoen mensen in zes landen. Programma’s als deze zorgen ervoor dat mensen beter voorbereid zijn op rampen en extreem weer, wat door klimaatverandering vaker zal gaan voorkomen.

Het verhaal van Jupiter uit Indonesië

De 60-jarige Jupiter uit het Indonesische dorpje Oekiu zag het droge seizoen als gevolg van klimaatverandering steeds langer worden. Vastbesloten om iets te betekenen voor zijn gemeenschap, begon hij met graven. Inmiddels staat er een reservoir waarin hij tijdens het regenseizoen water opvangt voor de rest van het jaar. Lees meer over voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering.

Steun voor mensen in kwetsbaarste posities

De klimaatcrisis raakt de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden het hardst, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Ook vrouwen en meisjes worden extra hard getroffen: naar schatting is 80% van degenen die ontheemd raken door klimaatverandering vrouw. Het is onrechtvaardig dat getroffen gemeenschappen te weinig middelen hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering. Om weerbaar te worden tegen de effecten van deze crisis, is voor kwetsbare gemeenschappen meer geld nodig voor klimaatadaptatie. Ook Nederland moet hier meer aan bijdragen, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Wereldwijd zijn er nu al meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht. Er is nú sterk klimaatbeleid nodig, inclusief geld voor klimaatadaptatie in gemeenschappen die zich in een kwetsbare positie bevinden, om te voorkomen dat arme mensen de rekening betalen voor de gevolgen van de klimaatcrisis.