Filipijnen tyfoon Doksuri: CARE is ter plaatse


Eind juli 2023 werden de Filipijnen getroffen door de krachtige super tyfoon Egay, ook bekend als tyfoon Doksuri. Deze tyfoon veroorzaakte aanzienlijke schade en had een enorme impact op verschillende regio’s in het land. CARE is aanwezig, heeft onderzoek gedaan naar de behoeften en is gestart met het bieden van steun aan de getroffen bevolking.

Een zwaar beschadigde woning als gevolg van de Tyfoon. Foto: ACCORD

Op 21 juli ontwikkelde een lagedrukgebied ten oosten van zuidoostelijk Luzon zich tot een tropische depressie, genaamd Egay (internationale naam: Doksuri). Het groeide snel uit tot een tropische storm en werd op 23 juli een tyfoon. In de dagen erna onderging tyfoon Doksuri een snelle intensivering, met windsnelheden tot 185 km/u en windstoten tot 230 km/u. De tyfoon bracht zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen teweeg in verschillende provincies.

CARE zet zich samen met haar samenwerkingspartners in om puin te ruimen en de gevolgen die de tyfoon op het milieu heeft, aan te pakken.

Impact op bevolking en behoeften

De tyfoon heeft met name de regio’s Cagayan Valley, Ilocos, Central Luzon en Cordillera Autonomous Region getroffen. Volgens onderzoek van CARE werden meer dan 1,1 miljoen mensen in 13 regio’s getroffen, waarbij Ilocos, Cagayan, CAR en Central Luzon de meest getroffen gebieden waren. CARE bracht de behoeften van de getroffen bevolking in kaart, waaronder voedsel, onderdak, drinkwater, hygiëne en medische zorg. Hierin hebben we extra aandacht voor de specifieke behoeften van meisjes en vrouwen.

CARE-medewerkers en -partners praten met getroffenen. Foto: ACCORD

De behoeften van de getroffen bevolking waren divers en omvatten voedselonzekerheid, beschadigde huizen en infrastructuur, problemen met toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, en gezondheidskwesties. Het behoeftenonderzoek van CARE benadrukt de dringende noodzaak van onderdakreparaties en de bouw van latrinefaciliteiten om de bescherming van huishoudens te waarborgen en de gezondheids- en beschermingsrisico’s te verminderen.

CARE-partners praten met getroffenen. Foto: ACCORD

Het onderzoek van CARE benoemt verder dat de tyfoon aanzienlijke schade heeft veroorzaakt aan infrastructuur, waterbronnen en aan het milieu. CARE zet zich samen met haar samenwerkingspartners in om puin te ruimen en de gevolgen die de tyfoon op het milieu heeft, aan te pakken.

Aanbevelingen voor respons en herstel

Een snelle respons en vroege herstelmaatregelen zijn van groot belang. De focus ligt op het verstrekken van onmiddellijke ondersteuning op het gebied van reparaties aan onderdak en de bouw van latrines. Voedselhulp wordt verstrekt door lokale overheden en nationale instanties, CARE en haar partners richten de aandacht daarom op de behoeften die vaak over het hoofd worden gezien en die specifiek rekening houden met vrouwen en meisjes.

Tyfoon Egay heeft een verwoestende impact op verschillende regio’s van de Filipijnen, met grote behoeften op het gebied van onderdak, hygiëne, medische zorg en levensonderhoud. Het behoeftenonderzoek van CARE benadrukt het belang van een doeltreffende en gecoördineerde respons om de getroffen bevolking te ondersteunen bij het herstellen van hun leven en in het omgaan met de uiteenlopende gevolgen van deze natuurramp.

In dit gebouw staat, als gevolg van de tyfoon, een laag water. Foto: ACCORD

ECHO

Een van onze belangrijkste sponsoren, ECHO, heeft een extra bijdrage van 500 duizend euro geleverd voor de respons. Dit bedrag zetten we met name in voor schuilplaats en WASH- (Water, Sanitair en Hygiëne) benodigdheden. Uit onderzoek van CARE is namelijk vastgesteld dat deze specifieke zaken in de geplande respons van lokale partijen ontbreken.

WASH
CARE voert werkzaamheden uit in het kader van Water-, Sanitair- en Hygiëne (WASH) in de gebieden die ernstig zijn getroffen door tyfoon Doksuri. Onze werkzaamheden zijn gericht op het verstrekken van materialen en technische ondersteuning voor toiletreparaties, financiële hulp, reparatie van waterbronnen, het bewaken van de kwaliteit en het bevorderen van de hygiëne. De werkzaamheden worden tegelijk uitgevoerd met het herstellen van schuilplaatsen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenschap.

Een getroffen vrouw doet haar was buiten op straat. Foto: ACCORD

Schuilplaatsen
In Noord-Luzon biedt CARE ondersteuning rondom veilige plaatsen om te schuilen voor de getroffen bevolkingsgroepen. De werkzaamheden bestaan met name uit het in kaart brengen van getroffen gemeenschappen en huishoudens, capaciteitsopbouw voor veiliger herstel van gebouwen, en distributie van reparatiekits en financiële ondersteuning.

CARE op de Filipijnen

CARE is sinds 1949 aanwezig op de Filipijnen. De gevolgen van klimaatverandering zorgen steeds vaker voor natuurrampen op de Filipijnen. Jaarlijks razen er gemiddeld twintig tyfoons over de eilandengroep, anderzijds zijn er periodes van extreme droogte. Het daaropvolgende leed en de schade zijn elke keer enorm.

Naast de directe schade als gevolg van het natuurgeweld, is er ook lange tijd na een tropische storm nog gevaar. Denk aan ziektes die zich onder de bevolking verspreiden als gevolg van vervuild overstromingswater. Hierdoor bevinden veel mensen zich in een kwetsbare positie en kunnen zich moeilijk beschermen tegen de eerstvolgende ramp.

CARE biedt steun in het verbouwen van gewassen die minder kwetsbaar zijn voor droogte of hevige regenval en die meer opbrengst opleveren. Daarnaast leggen we waarschuwingssystemen aan en verstevigen huizen, zodat ze minder snel verwoest worden.