Coronahulp in veertien landen door Giro555

De hulporganisaties achter Giro555 en hun lokale partners hebben de afgelopen maanden in diverse armere landen medische noodhulp geboden aan mensen met corona, en ondersteuning bij het opzetten en versnellen van vaccinatiecampagnes tegen corona. Met de Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’, die tot 30 september 2021 liep, bracht Nederland in totaal 9,3 miljoen euro bij elkaar.


Corona is een pandemie die de hele wereld treft. De cijfers zijn duizelingwekkend. Wereldwijd is half januari 2022 bij 350 miljoen mensen het coronavirus vastgesteld en zijn 5,6 miljoen mensen aan het virus overleden. De werkelijke cijfers zijn nog veel hoger, maar niet elk land heeft dezelfde testcapaciteit en kan de reden van overlijden niet overal achterhalen. Wereldwijd zijn 4 miljard mensen volledig gevaccineerd, vooral in rijkere landen. Waar in Nederland bijvoorbeeld ruim 84 procent van de 12-plussers twee vaccinaties heeft ontvangen, ligt dat percentage in armere landen een stuk lager. Zo heeft in Afghanistan een op de tien inwoners twee vaccinaties ontvangen, in Malawi bijna 4 procent, in Jemen net iets meer dan 1 procent en in Nepal 42 procent.

Coronahulp in veertien landen

Met de opbrengst uit deze actie bieden de hulporganisaties achter Giro555 coronahulp in veertien landen. Zo worden vaccinatieprogramma’s opgezet of ondersteund. Vaccinatiecentra in onder andere Nepal en Suriname ontvingen naalden, beschermende kleding en koelkasten om vaccins koel te vervoeren en te bewaren.

In Afghanistan, India en Bangladesh werden ouderen en kwetsbaren gevaccineerd. Zo werden de Bengaalse veehouder Jamal en zijn vrouw gevaccineerd nadat een gezondheidswerker hen had bezocht, informatie had gegeven over het vaccinatieprogramma en hen naar een vaccinatielocatie had gebracht. In Syrië werden door de oorlog verwoeste klinieken hersteld en ingericht als vaccinatielocatie.

Voorlichting over corona via radio en TikTok

Ook wordt voorlichting gegeven over corona, over hoe men zich kan beschermen tegen de ziekte en over het belang van vaccineren. In veel landen, waaronder Suriname en Syrië, wordt de radio ingezet om de bevolking in te lichten. Hulporganisaties ontwikkelen radiocampagnes over corona in lokale talen en houden debatten door en voor jongeren om hen in te lichten. In Zambia, Oeganda en India gaan getrainde zorgmedewerkers langs de huizen. In Nepal wordt Tiktok ingezet om jongeren te bereiken met voorlichting en gaan vrijwilligers langs de deuren, zoals de 19-jarige Samjhana.

“Ik licht mensen uit mijn gemeenschap voor over corona en het vaccin en wil hen motiveren zich te laten inenten.”

Samjhana, vrijwilliger, 19 jaar oud

Noodhulp aan getroffenen corona

Ten slotte wordt medische noodhulp aan mensen met corona mogelijk gemaakt. Hulporganisaties voorzien lokale ziekenhuizen in onder andere Nepal en Jemen van beademingsapparatuur, extra ziekenhuisbedden, beschermende kleding en medicijnen voor coronabehandelingen. In India zijn zorgmedewerkers getraind in effectieve en veilige coronazorg en in de Palestijnse gebieden zijn ambulances ingezet om ernstig zieke mensen naar het ziekenhuis te brengen.

De hulpverlening vindt plaats onder moeilijke omstandigheden. De wereldwijde verdeling van vaccins is ongelijk, waardoor vooral veel armere landen onvoldoende vaccins hebben om iedereen in te enten. Door de beperkte houdbaarheidsdatum van vaccins, moet er vlot worden gehandeld zodra vaccins in het land arriveren.

Koelboxen voor op de rug

Beperkingen door lockdowns vragen om het aanpassen van activiteiten: zo worden voorlichtingsbijeenkomsten voor groepen omgezet in huis-aan-huisbezoeken, zodat maximale groepsgroottes niet worden overschreden. Vaccineren in oorlogsgebieden is lastig, soms tijdelijk onmogelijk als het geweld er oplaait. In een land als Nepal is het een grote uitdaging mensen in afgelegen en geïsoleerde gebieden te bereiken. In het laatste geval zijn mobiele koelboxen voor op de rug ingezet als oplossing om afgelegen gebieden te bereiken. Ook angst of wantrouwen voor corona of vaccins maakt het geven van hulp uitdagend. Goede voorlichting voorafgaand en tijdens een vaccinatiecampagne is daarom uiterst belangrijk.

“De hulporganisaties achter Giro555 zijn Nederland dankbaar voor de steun, en gaan onverminderd door met het bieden van hulp.”

Suzanne Laszlo, voorzitter van de Nationale Actie ‘Samen tegen corona’

Met de actieopbrengst bieden de organisaties nog tot eind juni 2022 coronahulp, waarna Giro555 in een gezamenlijke rapportage laat zien welke hulp er met de opbrengst is verleend.

Op dit moment werken de hulporganisaties met de actieopbrengst in veertien landen. Voor deze veertien landen is gekozen omdat het landen zijn die al zeer kwetsbaar waren voor de coronapandemie. Bovendien waren de organisaties achter Giro555 al goed gepositioneerd om in juist deze landen coronahulp te verlenen:

 • CARE Nederland: Jemen
 • Cordaid: Afghanistan en Nepal
 • Kerk in Actie: Nepal en India
 • Nederlandse Rode Kruis: Malawi, Nepal, Palestijnse gebieden, Suriname en Zambia
 • Oxfam Novib: India, Jemen, Oeganda, Syrië
 • Plan Nederland: Nepal
 • Save the Children: India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en de Filipijnen
 • Stichting Vluchteling: Bangladesh, Jemen en Nigeria
 • Terre des Hommes: India
 • UNICEF Nederland: Nepal en Suriname
 • World Vision: Nepal
De hulporganisaties achter Giro555 bieden met Giro555-geld coronahulp in veertien landen

Steun het werk van CARE

Doneer nu. Help mee om armoede tegen te gaan. Want in een eerlijke wereld, doet iedereen mee!

doneer nu