Syrië

In Syrië wordt nog steeds hevig gevochten. Sinds 2011 houdt de burgeroorlog het land in de greep. Honderdduizenden mensen zijn overleden. Gezinnen vluchten halsoverkop voor het geweld. Meer dan 12 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp om te overleven. Grote delen van het land liggen in puin en de vluchtelingenkampen zitten overvol.

Syrische vluchteling met kind in de armen

De situatie in Syrië

Noodhulp is en blijft dringend nodig. Ruim 6 miljoen mensen zijn naar andere gebieden binnen Syrië gevlucht. En zo’n 6,5 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar andere landen, veelal naar Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte of Griekenland.

In de overvolle vluchtelingenkampen is een gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Mensen die het geweld hebben overleefd, dreigen alsnog te overlijden door honger of ziektes veroorzaakt door vervuild water. Daarnaast worden de miljoenen vluchtelingen nu ook bedreigd door het coronavirus.

In Idlib, in Noordwest-Syrië is geen werkende regering en van het gezondheidssysteem is weinig meer over. Er is een tekort aan schoon water. Mensen kunnen hier geen voorzorgsmaatregelen nemen zoals handen wassen. En in veel vluchtelingkampen is 1,5 meter afstand houden gewoonweg niet mogelijk.

Vluchtelingen in Syrie op zoek naar noodopvang
Een Syrisch gezin op de vlucht.

Sinds 2013 steunt CARE mensen in Syrië

We werken hierbij samen met verschillende partijen zoals de overheid, de Verenigde Naties en partnerorganisaties. Dit doen we in Syrië zelf, maar ook daarbuiten zoals in de stedelijke gebieden in Jordanië, waar meer dan 80% van de Syriërs hun toevlucht heeft gezocht.

Noodhulp voor Syriërs

In vluchtelingenkampen verleent CARE noodhulp. We zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, onderdak, schoon water, hygiënepakketten en keukenbenodigdheden. Ook ondersteunen we vluchtelingen met cash geld dat ze kunnen besteden aan wat zij het hardst nodig hebben.

Kind wordt onderzocht op ondervoeding
Een Syrische jongen wordt onderzocht op ondervoeding.

De partners van CARE ter plaatse bieden steun op medisch gebied zoals: eerste hulp, psychosociale hulp, kraamzorg en seksuele voorlichting.

Bescherming tegen het coronavirus

Ook zorgen we ervoor dat het coronavirus zich zo min mogelijk verspreid onder groepen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden. Dit doen we door voorlichting te geven en te investeren in extra hygiënemaatregelen. Samen met partnerorganisaties, zorgen we voor plekken waar mensen hun handen kunnen wassen met zeep en schoon water.