Afghanistan

Afghanistan is een van de armste landen ter wereld. Al bijna 35 jaar kampt het land met aanhoudende conflictsituaties, waardoor miljoenen mensen in een neerwaartse spiraal van armoede zitten. Hele generaties hebben nooit vrede gekend.

Beeld: CARE/Suzy Sainovski

Sinds 1961 in Afghanistan

De hulpverlening van CARE startte in 1961, met een onderbreking tijdens de Russische invasie in 1979. Sinds 1989 is CARE weer actief in Afghanistan, met sinds 2002 een eigen kantoor in de hoofdstad Kabul. We hebben waardevolle relaties opgebouwd met de gemeenschappen, lokale partners en lokale autoriteiten.

Het team van CARE in Afghanistan bestaat voor 95 procent uit mensen die in Afghanistan wonen. Dit maakt dat CARE diepgeworteld is in de samenleving. We begrijpen hoe het landschap eruitziet, beheersen de taal en begrijpen de behoeften. Hierom is CARE goed voorbereid om, zeker nu, noodhulp te verlenen.

Met de volgende zaken heeft Afghanistan al jaren te maken:

  • Door steeds oplaaiende geweldsuitbarstingen slaan mensen op de vlucht naar veiliger regio’s.
  • De voedselzekerheid staat zwaar onder druk.
  • Basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg ontbreken.
  • Het land gaat gebukt onder natuurrampen zoals overstromingen en lange periodes van droogte.

Risico’s voor vrouwen en meisjes

Met meer dan 18 miljoen mensen die hulp nodig hebben, blijft Afghanistan een van de grootste humanitaire crises ter wereld. De combinatie van acute honger, inkomensverlies als gevolg van de pandemie, vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en onzekerheid, kan verdere negatieve gevolgen veroorzaken. Het leggen van de nadruk op de behoeften van vrouwen en meisjes, is typerend voor de aanpak van CARE. We weten uit ervaring dat ontheemde vrouwen en meisjes grotere risico’s lopen. Als gevolg van deze omstandigheden, krijgen ze bovendien nog minder beslissingsbevoegdheid over zichzelf en hun gezin.

“Wij maken ons zorgen om vrouwen en meisjes in Afghanistan, hun zwaarbevochten rechten mogen niet verloren gaan. CARE is solidair met al deze vrouwen en meisjes, en blijft zich voor hen inzetten. Hun stem moet gehoord blijven!”

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland

Wat doet CARE in Afghanistan?

De programma’s van CARE in Afghanistan richten zich op het versterken van de zelfredzaamheid van de bevolking. We hebben aandacht voor vrouwen, mensenrechten en een bestuur met evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen.

Hierbij hebben we speciale aandacht voor vrouwen. We maken ze bewust van hun rechten en trainen hen in vaardigheden op het gebied van pleiten en beïnvloeding. Zo kunnen zij hun stem laten gelden en opkomen voor hun rechten. Dit vergroot hun kansen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.