Jemen

Jemen was al veruit het armste land op het Arabische schiereiland, maar in de voorbije jaren is de situatie er verder achteruitgegaan. Zo’n 80 procent van de mensen in Jemen, is afhankelijk van noodhulp om te overleven.

Eiad uit Jemen is 2 jaar oud en ondervoed

Voor 13 miljoen mensen is de situatie direct levensbedreigend. Zonder medicijnen en eten overleven ze niet. Meer dan 3 miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht. Veel vrouwen en kinderen zijn getroffen door geweld. De internationale politiek houdt zich vaak afzijdig van het conflict. De situatie lijkt uitzichtloos.

In een land dat door een burgeroorlog zo ontregeld is, is het zelfs voor CARE moeilijk werken. Toch zijn we er. Juist omdat onze aanwezigheid in Jemen keihard nodig is.

CARE in Jemen: noodhulp en wederopbouw

Sinds 1993 werkt CARE met verschillende projecten aan het terugdringen van armoede en ongelijkheid in Jemen, en niet zonder resultaat. We richten ons de laatste jaren vooral op noodhulp en wederopbouw. Dit doen we door:

  • Noodhulp te verlenen, onder meer aan vluchtelingen
  • Voorzieningen voor schoon drinkwater aan te leggen en te herstellen
  • De positie van vrouwen te versterken
  • Lokale organisaties te steunen
  • Zelfredzaamheid van gemeenschappen te versterken

Wat is er bereikt in Jemen?

Maandelijks bereikt CARE 1,5 miljoen mensen met voedsel, schoon drinkwater en hygiëneprogramma’s.

Op de Global Impact Map (English) van CARE’s internationale netwerk vind je de meest recente cijfers over het aantal mensen dat wereldwijd is bereikt via onze verschillende (noodhulp)projecten.