Alarmerend klimaatrapport: tijd om maatregelen te nemen droogt snel op

Het rapport laat zien dat de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd nog erger zijn dan gedacht. Gemeenschappen die zich in een kwetsbare positie bevinden in landen die overwegend op het zuidelijk halfrond liggen, dragen de grootste lasten en betalen de prijs voor klimaatverandering. Terwijl dit grotendeels is veroorzaakt door rijke, geïndustrialiseerde landen.

© CARE

Op maandag 28 februari 2022 presenteerde het internationaal wetenschappelijke klimaatpanel IPCC haar langverwachte rapport ‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’. Het rapport is alarmerend en geeft aan dat de tijd om maatregelen te nemen, en de gemeenschappen die zich in kwetsbare omstandigheden bevinden, te helpen zich weerbaar te maken, snel opdroogt.

Grote druk op voedselzekerheid

De IPCC legt met haar rapport de grote onrechtvaardigheid van de klimaatcrisis bloot: de gemeenschappen die zich in kwetsbare omstandigheden bevinden, het minst verantwoordelijk zijn voor de uitstoot, hebben het meest te lijden. De opwarming van de aarde is inmiddels met 1,1 graden Celsius toegenomen (in vergelijking met de temperatuur van voor de industriële revolutie). Deze temperatuurstijging zorgt er nu al voor dat landen in Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika meer te lijden hebben onder honger en ondervoeding. Een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden Celsius, betekent een ongekende toename in de risico’s voor mensen in kwetsbare landen. Met een enorme druk op de voedselzekerheid, maar bijvoorbeeld ook een stijging in het aantal dodelijke hittegolven en tropische ziektes. De ongelijkheid in de wereld zal zo blijven toenemen.

“Momenteel heeft bijna 90 procent van Somalië te maken met ernstige droogte na drie opeenvolgende mislukte regenseizoenen. Op veel plekken is dit het droogste seizoen in 40 jaar.”

Walter Maware, advocacy- en communicatiecoördinator bij CARE Somalië

Droogte in Somalië

Somalië is een van de landen die het minst heeft bijgedragen aan klimaatverandering, maar het zwaarst wordt getroffen. Walter Mawere, Advocacy en Communicatie Coördinator bij CARE Somalië, vertelt hierover: “Momenteel heeft bijna 90 procent van Somalië te maken met ernstige droogte na drie opeenvolgende mislukte regenseizoenen. Op veel plekken is dit het droogste seizoen in 40 jaar.” Als gevolg hiervan stromen opvangkampen, voor mensen die binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht zijn, vol met boeren die hun gebruikelijke manier van leven moesten opgeven, omdat er geen vruchtbare grond is waar hun vee kan grazen. Mawere: “We hebben het over klimaatdoelstellingen voor 2050, ik moet er niet aan denken hoe de situatie zal zijn voor deze gemeenschappen tegen die tijd.”

© CARE

Door de droogte zijn duizenden gezinnen in Somalië uit hun huizen verdreven, terwijl meer dan 700 duizend stuks vee verloren zijn gegaan.

CARE Nederland werkt in Somalië met kleine boeren aan voedselzekerheid en klimaatadapatie, het vergroten van weerbaarheid tegen klimaatverandering. Ook ondersteunen we overheidsinstanties en ministeries om met gemeenschappen samen te werken. Gezamenlijk kunnen zij bijvoorbeeld effectiever reageren op de droogte en andere verwachte klimaat-gerelateerde bedreigingen. Ook hier hebben we speciale aandacht voor de effecten van klimaatverandering op vrouwen en meisjes en de rol die zij spelen in de oplossing.

De rol van overheden

Het rapport dient als basis waarop regeringen over de hele wereld hun klimaatbeleid kunnen afstemmen. Duidelijk is dat wereldleiders geen dag langer kunnen wachten op het nemen van actie. Grote vervuilers, waaronder de Europese Unie, moeten hun emissies sneller terugdringen om de grens van 1,5 graden Celsius niet te overschrijden. Daarnaast is het duidelijk dat klimaatadaptatie voor de gemeenschappen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, meer prioriteit moet krijgen. Het rapport laat zien dat er een groot gat is tussen wat er nodig is voor klimaatadaptatie en de actie die momenteel wordt ondernomen. Ook dit verschil is weer het grootst in landen met een laag inkomen. Ook Nederland heeft hierin een rol te spelen.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de button hieronder.

Steun het werk van CARE

De aanpak van CARE voor klimaatadaptatie, richt zich op het rechtzetten van de achtergestelde positie van gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Zodat er op een rechtvaardige manier vorm kan worden gegeven aan wereldwijd klimaatbeleid.

help mee