Home > Disclaimer

Disclaimer

De websites van CARE Nederland zijn met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de websites van CARE Nederland is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

CARE Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de websites van CARE Nederland of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites van CARE Nederland te kunnen raadplegen.

CARE Nederland mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. CARE Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor CARE Nederland geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de websites van CARE Nederland staan links naar websites van derden. CARE Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de websites van CARE Nederland blijven te allen tijde voorbehouden aan CARE Nederland. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CARE Nederland.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief