Bevrijdingsdag: Toen gaf CARE steun aan Nederland, nu aan anderen wereldwijd 

De Nederlandse tak van de Amerikaanse humanitaire organisatie CARE bestaat sinds 2001, maar wist je dat de oorsprong van ons werk nog veel verder teruggaat? En dat de geschiedenis van de organisatie, die in de Verenigde Staten werd opgericht, nauw verbonden is met de geschiedenis van ons eigen land? Ieder jaar in aanloop naar Bevrijdingsdag staan wij stil bij hoe CARE in 1946 de Nederlandse bevolking heeft ondersteund – en belichten we hoe Nederlanders er nu zijn voor mensen op andere plekken in de wereld.  

Een verpleegkundige gebruikt CARE-pakketten om Nederlandse weeskinderen te voeden.

CARE is net na de Tweede Wereldoorlog opgericht door 22 Amerikaanse hulporganisaties. Zij besloten gezamenlijk noodhulp-pakketten te verspreiden onder de zwaar getroffen bevolking in Europa. Dat waren welkome verrassingen na een lange periode van honger. Zo’n 100 miljoen pakketten werden in de volgende twee decennia uitgedeeld aan mensen in nood in Europa – en later ook in Azië en andere landen in wederopbouw. De kans is dus groot dat jouw (over)grootouders onze pakketten ook kregen. 

Na het leveren van noodhulp in Europese landen, ging CARE International door terwijl de aandacht verschoof van Europa naar Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Sindsdien staat het tegengaan van armoede en het verdedigen van menswaardigheid centraal in alles dat CARE doet. Tot op de dag van vandaag bestrijden we armoede en ongelijkheid in inmiddels meer dan 100 landen wereldwijd. Dit doen we voor de allerarmsten, de zwaarst getroffenen en de minst gehoorden op de moeilijkste plekken ter wereld. Waar zijn we op dit moment? Blijf lezen en leer meer over ons werk in Gaza, Oekraïne en Soedan.  

CARE-medewerker Saaed (links) coördineert de verdeling van noodhulp voor mensen in Rafah. Foto: CARE/Team Yousef Ruzzi

Het hartverscheurende conflict in Gaza gaat door 

CARE werkt al sinds 1948 samen met lokale partners in Gaza. Daardoor zijn wij één van de weinige humanitaire hulporganisaties ter wereld die op dit moment de bevolking kan ondersteunen. Sinds het begin van de huidige crisis is CARE in staat geweest om meer dan 310 duizend mensen te bereiken met de noodzakelijke humanitaire hulp in de vorm van onder meer hygiënepakketten, dekens, matrassen en drinkwater. Daarnaast hebben we meer dan 89 duizend mensen bereikt met medische zorg, waaronder medicatie, medische instrumenten, eerste hulpservices en psychologische ondersteuning.  

Terwijl we iedere dag in Gaza meer noodhulp proberen te verlenen aan mensen die het ontzettend hard nodig hebben, blijven we ondertussen in Nederland onze oproep voor een onmiddellijk en blijvend staakt-het-vuren, de vrije stroom van humanitaire hulp, de evacuatie van zieken en gewonden, en de vrijlating van alle gijzelaars luidkeels herhalen.  

Januari 2024. Hygiënepakketten, kookgerei, slaapzakken en andere essentiële spullen worden uitgedeeld in Cherson, Oekraïne. Foto: CARE/Sarah Easter

Steun aan Oekraïne is nog steeds hard nodig 

CARE begon haar werkzaamheden in Oekraïne in maart 2022. In de afgelopen twee jaar hebben we meer dan 1,2 miljoen mensen bereikt en hen voorzien van noodhulpmiddelen om te kunnen overleven. Waar onze activiteiten eerst gericht waren op onderdak en basisbehoeften voor binnenlandse vluchtelingen, richten we ons nu steeds meer op psychologische ondersteuning, gendergerelateerd geweld, oorlogsgeweld en de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap in noodsituaties.  

“Bij CARE weten we dat in ramp- en conflictsituaties vrouwen en meisjes onevenredig hard getroffen worden door bijvoorbeeld gendergerelateerd geweld, uitsluiting en uitbuiting,” zegt Reintje van Haeringen, directeur CARE Nederland. “Ze hebben geen veilige toegang tot voorzieningen en worden ernstig beperkt in de mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien.”

Verder werkt CARE aan het verstrekken van institutionele capaciteiten in frontlinie regio’s, het herstellen van watervoorzieningsnetwerken, en het leveren van nieuwe apparatuur aan gemeentelijke diensten. Daarnaast pleiten we in Nederland voor meer financiële steun. Volgens Franziska Joerns, adjunct-directeur van CARE Oekraïne, zien we een afname van donorsteun, ondanks escalerende humanitaire behoeften: “Met steeds verder afnemende basismiddelen zoals voedsel, onderdak en gezondheidszorg, worden zowel bestaande als nieuwe ontheemde bevolkingsgroepen en zij die terugkeren, met name vrouwen en meisjes, geconfronteerd met verhoogde risico’s met betrekking tot bescherming en gendergerelateerd geweld, inclusief seksueel geweld gerelateerd aan conflict.”  

© DGT
CARE International biedt cash aan Soedanese families in de meest kwetsbare posities, zodat ondervoede kinderen en zwangere en zogende vrouwen voedingsrijk eten kunnen kopen. Foto: Mohammed Abdulmajid/CARE

Er woedt een oorlog tegen vrouwen in Soedan

Soedan is al ruim een jaar lang in de greep van een gewelddadig conflict, wat de lokale samenleving volledig heeft verwoest en verschrikkelijke gevolgen heeft gehad voor miljoenen mensen. Vrouwen en meisjes worden ook hier onevenredig hard getroffen. Zo heeft dit conflict geleid tot een grote toename in gendergerelateerd geweld, waardoor er wordt gesproken van een “oorlog tegen vrouwen”. Ondanks deze immense uitdagingen, tonen vrouwen in Soedan keer op keer hun inspirerende veerkracht en moed.  

“Te midden van het conflict, hartverscheurende ontheemding, wijdverspreide honger, en de dreiging van hongersnood, staan vrouwen aan de frontlinie in het reageren op de crisis. Als artsen, vroedvrouwen, verpleegsters, hulpverleners en vrijwilligers bieden alledaagse individuen ondersteuning en verlichting aan degenen die lijden – zelfs ten koste van hun eigen leven. Hun toewijding getuigt van de blijvende kracht van de menselijke geest, een baken dat de verstikkende duisternis doorbreekt. We moeten hun onvermoeibare inspanningen dringend ondersteunen,” zegt Abdirahman Ali, landendirecteur CARE Soedan. 

CARE Soedan heeft op dit moment al meer dan 116 duizend mensen bereikt met voeding en meer dan 911 duizend mensen met schoon water en sanitaire voorzieningen (WASH). Noodhulp in de vorm van voeding voor kinderen gaat door, net zoals de steun aan zwangere en zogende moeders in 47 gezondheidscentra in Oost-Darfur, Kassala, Gedaref en Zuid-Darfur. In sommige van deze regio’s ondersteunt CARE meer dan 5 duizend vrouwen met zaden, landbouwmiddelen, kunstmest en veeteelt. 

© ©1948 CARE
Foto: CARE

CARE zet haar werk onvermoeid door, zoals we dat al bijna 80 jaar doen. Wil je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.