Nu actie nodig: Extreme droogte teistert Zuidelijk Afrika 

In Zuidelijk Afrika (niet te verwarren met het land Zuid-Afrika) dreigt een ernstige hongercrisis door aanhoudende droogte die steeds erger wordt. De hoge temperaturen door El Niño hebben op grote schaal geleid tot mislukte oogsten en opgedroogde waterbronnen. Hierdoor lijden miljoenen mensen in Malawi, Zimbabwe en Zambia honger. CARE roept op tot internationale steun om deze steeds verslechterende humanitaire crisis aan te pakken. 

© Tanaka Chitsa/CARE
Anna Chitiyo bekijkt de maïsplanten op haar boerderij in Mutare, Zimbabwe. Door El Nino zal naar verwachting 26% van de mensen op het platteland een graantekort hebben, waardoor de angst voor een hongercrisis in het land verder toeneemt. Foto: Tanaka Chitsa/CARE International

De situatie vereist dringende en gecoördineerde actie om een ramp te voorkomen, benadrukt Matthew Pickard, regionaal directeur van CARE Southern Africa. We maken ons met name zorgen over de impact van deze noodsituatie op vrouwen en meisjes, die de ruggengraat van vele gemeenschappen vormen. Zij hebben hun boerderijen zien verschroeien door de brandende zon. Tegelijkertijd werden Malawi, Zambia en Zimbabwe getroffen door een cholera-uitbraak, waardoor er honderden doden zijn gevallen. Dit alles gebeurde terwijl ze nog moesten herstellen van meerdere schadelijke cyclonen. 

In Malawi heeft El Niño bijna 4,4 miljoen mensen getroffen. Er is minder regen gevallen dan normaal en dat, in combinatie met de extreem hoge temperaturen, heeft ernstige gevolgen gehad voor de productie van maïs, wat voor vele mensen een belangrijk voedingsmiddel is. De droogte is ook schadelijk voor andere gewassen zoals rijst, pinda’s en sojabonen. Voor velen vormt dit een bedreiging voor hun voedselzekerheid en hun levensonderhoud. Huishoudens die afhankelijk zijn van landbouw, zijn door de mislukte oogsten in zeer kwetsbare posities beland.  

In Zimbabwe heeft langdurige droogte in veel gebieden geleid tot een volledige mislukking van de oogst. Hierdoor hebben meer dan 2,7 miljoen Zimbabwanen ondersteuning nodig. Volgens de overheid zal 26 procent van de mensen op het platteland een graantekort hebben, waardoor de al ernstige hongercrisis daar verder verergert. Daarnaast verslechtert de situatie door het sterven van vee, waterschaarste, en de wankele economie in het land. 

In Zambia zijn 9,8 miljoen mensen getroffen door de aanhoudende droogte. Door de uitblijvende regenval en verwelkte oogsten werd in februari de nationale noodtoestand uitgeroepen. Vervolgens stegen de voedselprijzen met 45 procent, wat de hongercrisis verder verergerde. Onderzoek laat een schrikbarend beeld van de voedselonzekerheid in Zambia zien: in maart bleek dat 76 procent van de bevolking slechts beperkte voedselvoorraden had, terwijl 5,7 procent helemaal niets had. 50 tot 90 procent van de landbouwopbrengst is vernietigd en het gebrek aan water dwingt 30 procent van de bevolking om naar alternatieve bronnen te zoeken. Tegelijkertijd zijn er al meer dan 740 mensen overleden door cholera – de dodelijkste uitbraak die het land ooit heeft gezien.  

We moeten de gemeenschappen die al getroffen zijn door de droogte ondersteunen om een nog grotere ramp te voorkomen.

Matthew Pickard, regionaal directeur CARE Southern Africa

Wat doet CARE?

Om deze escalerende crisis aan te pakken, lanceert CARE een responsplan dat gericht is op het verlenen van essentiële hulp aan getroffen gemeenschappen – dit omvat steun in de vorm van voeding, herstel van inkomsten door het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken, schoon water en sanitaire voorzieningen om gezondheidsrisico’s te beperken, toegang tot onderwijs (met name voor mensen in kwetsbare posities), en het creëren van bewustwording over gendergerelateerd geweld en hoe mensen daartegen beschermd kunnen worden. 

Onze eerste prioriteit is het redden van levens en het verlichten van het lijden, zegt Pickard. Maar we erkennen ook het belang van langetermijnoplossingen om veerkracht op te bouwen en de onderliggende oorzaken van de huidige kwetsbare positie van mensen aan te pakken. We roepen donoren en regeringen op om de opschaling van humanitaire hulp te ondersteunen. De klok tikt. Laten we samen handelen om levens te redden in Zuidelijk Afrika.