Internationale Vrouwendag 2021

CARE verzorgde, in het kader van Internationale Vrouwendag 2021, de bijlage voor Trouw met onder meer interviews en fotoreportages door lokaal talent. Download de Trouwbijlage hier.

Internationale vrouwendag 2021

Na woorden, nu daden

Houd politieke leiders aan de Nederlandse klimaatbelofte. CARE wil dat de beloofde financiële steun aan de hardst getroffenen door klimaatverandering wordt nagekomen. Teken de petitie!

TEKEN DE PETITIE

Jaarverslag 2019-2020: resultaten, cijfers en budgetten

Jaarlijks maken we de balans op in een jaarverslag. Wat is er met uw donatie gebeurd? Wie hebben we ermee bereikt? Wat hebben we goed gedaan en wat kan beter? Die inzichten delen we graag met u via onze transparante jaarverslagen.

Jaarverslagen

Wat we doen

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. Daarnaast maken we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

Noodhulp verlenen

Noodhulp verlenen

CARE komt snel en efficiënt in actie bij humanitaire noodsituaties als gevolg van oorlogen of natuurrampen. We bieden noodhulp in getroffen gebieden en steunen gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.

lees verder
Vrouwelijk ondernemerschap faciliteren

Vrouwelijk ondernemerschap faciliteren

CARE zet zich in voor een sterkere economische positie van vrouwen. Om hen meer kansen te bieden, steunen we vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.

lees verder
Inspraak in besluitvorming stimuleren

Inspraak in besluitvorming stimuleren

CARE streeft naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen invloed kan uitoefenen op besluiten die hen aangaan. Daarom stimuleren wij inspraak in besluitvorming zodat iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

lees verder
Voorbereiden op klimaatverandering en natuurgeweld

Voorbereiden op klimaatverandering en natuurgeweld

CARE helpt gemeenschappen in arme gebieden zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Hiermee redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard.

lees verder
Andere aanpak. Eerlijke wereld.
Bekijk de projecten

Nieuwsbrief