FAQ: Waarom Nederland nu meer dan ooit moet inzetten op krachtige ontwikkelingssamenwerking 

Sinds de recente Nederlandse verkiezingen staat het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking onder druk. CARE Nederland, gericht op wereldwijde armoedebestrijding en gelijkheid, maakt zich daar zorgen over. In deze FAQ leggen we uit waarom het cruciaal is dat Nederland blijft investeren in sterke ontwikkelingssamenwerking. 

Foto: Josh Estey/CARE

Waarom is ontwikkelingssamenwerking een belangrijk onderwerp voor de Nederlandse overheid? 

Ontwikkelingssamenwerking is essentieel in de internationale strijd tegen armoede en ongelijkheid. Vandaag de dag leven zo’n 700 miljoen mensen wereldwijd in armoede. Komend jaar zullen bijna 300 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp, terwijl de 26 rijkste mensen van de wereld samen evenveel vermogen bezitten als de armste helft van de wereldbevolking; zo’n 3,8 miljard mensen.

“Nederland is één van de rijkste landen ter wereld, en heeft daarmee de middelen en capaciteit om mensen te helpen die in armoede en nood leven. Nederland heeft decennialang geprofiteerd van oneerlijke verhoudingen wereldwijd en de wijze waarop Nederland rijk is geworden heeft gevolgen gehad voor mens en milieu, voornamelijk in lage inkomenslanden. We hebben dus een bepaalde mate van verantwoordelijkheid om ons als land in te zetten voor bijvoorbeeld voedselzekerheid, armoedebestrijding en toegang tot onderwijs wereldwijd”, aldus Rosa van Driel, Advocacy Coordinator & Policy Advisor Climate Justice bij CARE Nederland.

Ontwikkelingssamenwerking bevordert ook internationaal mensenrechten en algehele rechtvaardigheid, waartoe de Nederlandse overheid zich verplicht. Het is de sleutel tot een meer rechtvaardige en duurzame wereld waarbij mensen niet langer worden ontheemd als gevolg van armoede, voedseltekort of klimaatverandering. Tot slot biedt het hoop en perspectief aan mensen die zich wereldwijd in de kwetsbaarste situaties bevinden. 

Ook voor Nederland zelf is ontwikkelingssamenwerking van groot belang. Internationale handel, waar een derde van het nationaal inkomen vandaan komt, profiteert van vrede, veiligheid, en stabiliteit in andere landen. Een sterke inzet op ontwikkelingssamenwerking bekrachtigt de internationale reputatie en invloed, en investeert in toekomstige handelspartners. 

Hoe groot is het Nederlandse ontwikkelingsbudget, en hoe verhoudt dat zich tot internationale afspraken? 

Het Nederlandse ontwikkelingsbudget is momenteel 0,5 procent van het bruto nationaal inkomen, aanzienlijk lager dan de VN-norm van 0,7 procent. In vergelijking met andere landen met een vergelijkbaar inkomen bevindt Nederland zich in de middenmoot. Ook zijn de programma’s binnen ontwikkelingssamenwerking veranderd, met bijvoorbeeld kosten voor asielopvang en migratiepreventie die vanuit het budget worden gedekt. Dit alles heeft als negatief gevolg dat er in de regio zelf minder budget voor ontwikkelingssamenwerking overblijft.

Waarom zijn gelijkwaardige partnerschappen cruciaal voor effectieve ontwikkelingssamenwerking?  

Gelijkwaardige partnerschappen, gebaseerd op gedeelde doelen en waarden, bevorderen lokaal eigenaarschap en verhogen de effectiviteit van ontwikkelingsinspanningen. Dit staat in contrast met traditionele top-down benaderingen waar donorlanden de koers bepalen. Lokaal eigenaarschap en gelijkwaardige partnerschappen zijn voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.  

Waarom is inzetten op gendergelijkheid juist wel belangrijk en effectief?  

Vrouwen en meisjes ervaren wereldwijd systematische achterstelling, discriminatie en uitsluiting. Daarmee worden systemen in stand gehouden die tot ongelijkheid en (terugval in) armoede leiden. Wereldwijd lijden 84,2 miljoen meer vrouwen en meisjes honger dan mannen en jongens, terwijl de klimaatcrisis vrouwen harder treft en geweld tegen hen een groot probleem blijft. 

Slechts zes landen hebben meer dan de helft vrouwen in het parlement; in Nederland is dat 39 procent. Het gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming betekent dat belangrijke beslissingen vaak over hen worden genomen, niet met hen.  

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht, essentieel voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Wanneer vrouwen gelijke toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en politieke participatie, profiteert de hele samenleving, bijdragend aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.  

Waarom is aandacht voor klimaatrechtvaardigheid binnen ontwikkelingssamenwerking belangrijk?  

De klimaatcrisis is onrechtvaardig, omdat de rijkste 10 procent van de wereld verantwoordelijk is voor 50 procent van de koolstofdioxide-uitstoot. Klimaatrechtvaardigheid richt zich op het versterken van de weerbaarheid van de meest gemarginaliseerde mensen, die het hardst worden getroffen door klimaatverandering. Ongeveer 132 miljoen mensen zullen in 2030 naar schatting onder de armoedegrens leven als gevolg van klimaatverandering. Het is van groot belang om klimaatverandering aan te pakken in de strijd tegen wereldwijde armoede en ongelijkheid, waarbij Nederland, als historische grote uitstoter, een eerlijke bijdrage moet leveren. 

Wat doet CARE? 

CARE werkt wereldwijd om levens in veiligheid te brengen. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dat doen we al bijna 80 jaar en in meer dan 100 landen. In alles wat we doen, hebben we speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes. We ondersteunen mensen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, en komen bij een ramp of oorlog direct in actie om mensen in nood te bereiken met voedsel, drinkwater en een veilige plek om te slapen.  

CARE richt zich op het veranderen van systemen die ongelijkheid in stand houden om armoede bij de wortel aan te pakken. Dat doen we ook door invloed uit te oefenen op beleid. Zo maakt CARE zich onder meer hard voor een gelijkwaardige en effectieve Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking.