Climate Change is Sexist

Wist je dat klimaatverandering één van de vele manieren is waarop vrouwen systematisch gediscrimineerd worden? Toch is dit niet algemeen bekend. Waarom en op welke manieren worden vrouwen het eerst en het hardst geraakt door klimaatverandering? Hoe komen zij voor zichzelf, hun families en onze wereld op?

Op deze pagina leggen wij je alles uit over het verband tussen klimaatverandering en genderongelijkheid, en lichten we de heldinnen uit die aan de frontlinie staan van het gevecht tegen de klimaatcrisis. Daarnaast kun je je bij ons aansluiten om hen te steunen!

Waarom is klimaatverandering seksistisch?

Klimaatverandering is niet alleen een milieucrisis, maar ook een gendercrisis. Waarom dat zo is? Omdat klimaatverandering genderongelijkheid verder versterkt en vrouwen blootstelt aan een vergroot risico op geweld. Een aantal voorbeelden:

  • Tijdens een hittegolf die langer een maand aanhield in Bangladesh, steeg het aantal meisjes tussen de 11 en 14 jaar oud dat gedwongen moest trouwen met 50%.
  • Wereldwijd ondervinden 84,2 miljoen meer vrouwen en meisjes voedselonzekerheid dan mannen en jongens.
  • Tijdens een droogte in Somaliland, liepen meisjes gemiddeld zeven uur per dag rond op zoek naar water, in plaats van dat zij tijdens deze uren naar school gingen.

Klimaatheldinnen: vrouwen komen met oplossingen tegen klimaatverandering

Een volledige generatie vrouwen en meisjes staat aan de frontlinie van het gevecht tegen klimaatverandering. Maar zij geven niet op. “In onze gemeenschap zijn het de vrouwen die actie ondernemen”, zegt de 57-jarige Virginia uit Ecuador. Ze is niet alleen moeder van drie kinderen en agrariër, maar ook één van de leiders binnen de gemeenschap wat betreft klimaatadaptatie. Om vrouwen zoals Virginia te steunen, heeft CARE de eerste landbouwschool voor vrouwen opgezet in de Ecuadoraanse provincie.

Virginia samen met haar kleindochter. Foto: CARE

Waarom hebben deze vrouwen onze steun nodig, en hoe kun jij helpen?

Wil jij Virginia en andere vrouwen die vechten tegen de gevolgen van klimaatverandering ook steunen, maar weet je niet hoe? De eerste stap is om deze – en andere beschikbare – informatie te delen: hoe meer mensen afweten van het verband tussen klimaatverandering en genderongelijkheid, hoe meer actie we kunnen ondernemen.

Waarom dit belangrijk is? Omdat vrouwen eindelijk gehoord en erkend moeten worden. Het is onacceptabel dat zij nauwelijks betrokken worden bij klimaatonderhandelingen en -beslissingen. Zo vertegenwoordigen vrouwen slechts 35% van de deelnemers aan de internationale klimaattop COP. Tijdens COP28, die eind november van start gaat, eist CARE dat vrouwen meer betrokken worden bij onderhandelingen als deze. Daarnaast zullen we blijven eisen dat adaptatieprojecten die door vrouwen geleid worden, gepaste financiering ontvangen.

Samen kunnen we een impact maken die past bij de moed van deze vrouwen. Sluit jij je bij ons aan?

CARE’s inzet tegen klimaatverandering

CARE is één van de grootste humanitaire organisatie ter wereld. CARE bestrijdt armoede, en richt zich daarbij op het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en het werken aan gelijke rechten voor vrouwen. In 2022 bereikten we meer dan 174 miljoen mensen in meer dan 100 landen wereldwijd. Dit deden we onder andere door:

  • gemeenschappen die zich in de meest klimaatkwetsbare posities bevinden te steunen bij het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering en hen noodhulp te bieden tijdens natuurrampen;
  • hen te ondersteunen in het vergroten van hun weerbaarheid tegen klimaatverandering op lange termijn, bijvoorbeeld door duurzame landbouwmethoden te implementeren;
  • deel te nemen aan internationale klimaatconferenties, om er zo voor te zorgen dat overheden wereldwijd een ambitieus klimaatbeleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan.