COP27: Tijd voor verantwoordelijkheid

Zondag 6 november gaat COP27, de VN-klimaattop, van start. Het is hoog tijd voor ‘actie actie actie’ van rijke en vervuilende landen door meer geld uit te trekken voor klimaatadaptatie en compensatie van klimaatschade, zoals ontwikkelingslanden dat al jaren eisen. Daarnaast zijn er meer concrete inspanningen nodig om de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen, en zo binnen de 1,5°C te blijven. Ook Nederland moet zijn verantwoordelijkheid hierin nemen.

Decennia van vooruitgang in de Hoorn van Afrika worden momenteel ongedaan gemaakt door de ergste droogte in 40 jaar, verzoorzaakt door klimaatverandering. In Pakistan hebben overstromingen meer dan 1000 mensen het leven gekost en staat een derde van het land onder water. Volgens UNICEF hebben overstromingen in Nigeria 1,3 miljoen mensen op de vlucht gejaagd, meer dan 600 mensen gedood en 200.000 huizen verwoest.

Marlene Achoki, Beleidsadviseur Klimaatrechtvaardigheid bij CARE International, zei:

“Het is nog onzeker hoe hoog de kosten van klimaatschade in ontwikkelingslanden zijn. Duidelijk is wel dat de omvang enorm is. 2022 is het jaar van klimaatschade, en daarom moet COP27 het begin zijn van een solidair tijdperk waarin landen hun verantwoordelijkhied nemen. Dit betekent dat rijke, vervuilende landen geld vrij moeten maken voor klimaatschade en meer middelen voor klimaatadaptatie moeten verstrekken aan landen die geraakt worden door klimaatverandering. De kosten van klimaatverandering mogen niet terecht komen bij ontwikkelingslanden die er nauwelijks aan hebben bijgedragen, maar bij de rijke landen die er verantwoordelijk voor zijn.”

Abyan Ahmed, Adviseur Humanitaire Voedselzekerheid bij CARE International, zei:

“Klimaatverandering vormt een toenemende bedreiging voor onze ecosystemen en voedselvoorziening. Door klimaatverandering zijn niet alleen de voedselopbrengsten lager, maar is voeding ook steeds minder toegankelijk. Helaas geldt dit vooral voor gemarginaliseerde groepen in de armste landen. Vrouwen en meisjes worden het hardst geraakt: zij moeten langer lopen om water te halen en voedsel te vinden. Als er niet snel adequate hulp wordt geboden, wordt de schade van klimaatverandering onomkeerbaar.”

Abel Whande, directeur van CARE Zuid-Soedan, zei:

“We zien een ‘normaal’ regenseizoen momenteel veranderen in een humanitaire crisis. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, watertekorten en overstromingen in Oost-Afrika. In Zuid-Soedan leidt dit nu al tot conflicten, ontheemde inwoners en chronische honger. Bovendien worden huizen, vee en voedselvoorraden compleet verwoest.

Zuid-Soedan is al een van de moeilijkst bereikbare landen, en de recente overstromingen hebben het voor humanitaire organisaties als CARE nog moeilijker gemaakt om gemeenschappen die hulp nodig hebben te bereiken.”

Rosa van Driel, Advocacy Officer Klimaatrechtvaardigheid bij CARE Nederland, zei:

“Ook Nederland heeft nog belangrijke stappen te zetten. Zo blijft de overheid zich zeer terughoudend opstellen als het gaat om het financieren van klimaatschade in ontwikkelingslanden. Dat terwijl het kabinet naast een morele verplichting ook een politieke verantwoordelijkheid heeft om werk te maken van klimaatschade. De Tweede Kamer heeft de opdracht meegegeven om ermee aan de slag te gaan.

Daarnaast blijft Nederland, tegen internationale afspraken in, haar klimaatfinanciering uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking betalen. Het stijgende budget voor klimaatschade gaat dus ten koste van andere prioriteiten. Daarnaast is zeker de helft van de Nederlandse klimaatfinanciering privaat gemobiliseerd geld. Het is de vraag hoe dit de meest kwetsbare gemeenschappen en armste landen ten goede komt.

De vorig jaar in Glasgow beloofde ‘actie actie actie’ van premier Rutte bleek een tegenvaller. Zo is de beloofde stop op exportsubsidies aan fossiele bedrijven met een jaar uitgesteld, en zijn er veel uitzonderingen op deze regel. Nederland moet samen met andere rijke landen het vertrouwen tijdens COP27 herstellen en laten zien dat het klimaatactie serieus neemt.”

Meer informatie over CARE’s inzet voor COP27 vind je hier. Cop27 wordt gehost door Egypte en vindt plaats in Sharm-el-Sheikh, van 6 tot en met 18 november. Namens CARE Nederland is Advocacy Officer Rosa van Driel in Egypte aanwezig om de onderhandelingen te volgen.