Home > Persberichten > Seksueel wangedrag: rapport 2018

Seksueel wangedrag: rapport 2018

5 februari 2019

Seksueel wangedrag: rapport 2018  

Als CARE Nederland zijn we onderdeel van CARE International, één van de grootste internationale humanitaire en ontwikkelingsorganisaties ter wereld. We werken over de hele wereld om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken. Vanuit deze missie en vanuit onze focus op vrouwen en meisjes, werken we aan een wereld waarin geweld, intimidatie en misbruik tegen wie dan ook niet wordt getolereerd. We stellen dan ook hoge eisen aan onze medewerkers als het gaat om integriteit en gedrag. Van CARE landen kantoren tot in de gemeenschappen waar we werken.

Meldingen seksueel wangedrag 2018

In 2018 werkte CARE International met meer dan 9.000 medewerkers in meer dan 90 landen. Gedurende het jaar ontving CARE als organisatie internationaal 47 klachten over vermeend seksueel wangedrag door medewerkers van CARE of personeel van partners, consultants en aannemers. Achttien van deze klachten bleken helaas gegrond. Het totaal aantal klachten ligt hoger dan het aantal meldingen in 2017 (28). Dit betekent uiteraard dat we nog meer moeten doen om seksueel wangedrag te voorkomen. Anderzijds wijst dit er op dat onze verbeterde meldsystemen en beschermingsmechanismen een cultuur van vertrouwen scheppen, waarin mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken.

Onderzoek

Binnen CARE worden  de meldingen in twee categorieën geplaatst:

  1. seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik van deelnemers aan een CARE-programma en van leden van de gemeenschap waar we werken;
  2. seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik binnen de eigen organisatie.

In 18 van de 47 klachten betrof het seksueel wangedrag jegens deelnemers aan een CARE-programma en leden van de lokale gemeenschap. Na onderzoek werden acht klachten gegrond bevonden. Dit heeft geresulteerd in het ontslag van zeven medewerkers en één waarschuwing.

In 29 van de 47 klachten betrof het seksueel wangedrag jegens ander CARE-personeel. Na onderzoek werden tien klachten gegrond bevonden. Dit resulteerde in acht ontslagen en één waarschuwing. Eén zaak viel samen met het einde van het dienstverband.

Naar vijf klachten loopt er nog een onderzoek.

Maatregelen

Alle mensen in de gemeenschappen waar CARE werkt, hebben recht op een leven zonder seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik. Ons internationale beleid voor Bescherming tegen Seksuele Uitbuiting en Misbruik en voor de Bescherming van Kinderen beschrijft expliciet wat er verstaan wordt onder onaanvaardbaar gedrag. Het beschrijft ook welke acties we ondernemen om beschuldigingen te onderzoeken, slachtoffers te ondersteunen en maatregelen te treffen tegen de daders; waaronder het doen van aangifte bij de relevante autoriteiten. We willen de melding van misbruik of intimidatie zo laagdrempelig mogelijk maken. Dit kan anoniem via een meldlijn (de CARELine) of via  het management of de afdeling Personeelszaken. Medewerkers van CARE Nederland kunnen hun melding ook doen bij de vertrouwenspersoon.

In de loop van 2018 hebben we onze beschermingsactiviteiten flink verbeterd en zijn we vastbesloten om daarop voort te bouwen. Wij blijven onze deelnemers aan CARE-programma’s, het personeel en anderen aanmoedigen om zorgen en klachten over seksueel wangedrag onder de aandacht te brengen. Ook vergroten we het bewustzijn in de gemeenschappen waar we werken en vertellen welk gedrag ze van onze medewerkers mogen verwachten en hoe ze een klacht bij ons kunnen indienen. In elk landenkantoor hebben we ook speciale aanspreekpunten, die optreden als adviseur, trainer en waarnemer op dit onderwerp.

Wij hebben onze sollicitatieprocedures strenger gemaakt. We geven aan alle medewerkers trainingen over onze gedragscodes, onze waardes en het verwachte gedrag. Wij streven naar een cultuur van vertrouwen, waardoor de indiening van een klacht door medewerkers en anderen gemakkelijker wordt. We zijn ons er van bewust dat ook binnen onze organisatie fouten gemaakt worden, daarom zullen we blijven leren en ons verder ontwikkelen, zodat iedereen die betrokken is bij ons werk, met respect en waardigheid wordt behandeld.

Delen

Nieuwsbrief