CARE medewerker met baby

Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen hand te nemen. Onze focus ligt op het creëren van kansen voor vrouwen en meisjes.

Er zijn vier grote thema’s waar wij ons op richten:

Noodhulp met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes

Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.

vrrouwlijke ondernemerschap

Vrouwelijk ondernemerschap

We helpen vrouwen hun inkomen te verhogen en zo meer kansen te creëren, voor zichzelf, hun gezin en hun omgeving.

 

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatsverandering
Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich met preventieve maatregelen op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering.

Inspraak in besluitvorming

Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan.

 

En dit vinden wij belangrijk in ons werk: 

  • We gaan uit van de innerlijke kracht van ieder mens
  • Met speciale aandacht voor de gelijke rechten en kansen van vrouwen en meisjes
  • Wij blijven zolang nodig: na noodhulp en wederopbouw blijven wij om te bouwen aan een betere toekomst
  • We ontwikkelen slimme oplossingen in co-creatie met ons netwerk van (lokale) partners, gemeenschappen en burgers

 

Verantwoording

Dankzij de steun van vele supporters die CARE een warm hart toedragen en de tomeloze inzet van collega’s en partners in Nederland en wereldwijd, geven we vele mensen hoop op een betere toekomst. Graag informeren we je wat we nu precies bereiken en welke richtlijnen en gedragscodes we gebruiken om integer, transparant en effectief hulp te verlenen.

Jaarverslag 

Het jaarverslag – en zeker de bijbehorende jaarrekening – staat vol met resultaten en cijfers over hoe CARE Nederland de haar toevertrouwde budgetten heeft besteed. Bekijk hier de resultaten in onze jaarverslagen.

jaarverslagen 

Statuten, reglementen en gedragscodes

Om de kwaliteit van onze hulpverlening en transparantie naar onze donateurs te waarborgen werken we met statuten, reglementen en gedragscodes, waaronder:

Reglement Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Statuten CARE Nederland
Reglement Audit Commissie
Reglement Remuneratie Commissie

Richtlijnen en gedragscodes

 We onderschrijven:

  • De gedragscode Fieldmarketing voor face-to-face marketing zoals streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving, van de DDMA (Data Driven Marketing Association)
  • De gedragscode Telemarketing van de DDMA (Data Driven Marketing Association) en de Klantenservicefederatie
  • De gedragscode van de Vereniging van Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN)​

Bekijk ook het jaarverslag, appendix II voor meer Quality standards and codes of conduct.