Home > Over CARE > Wat we doen

Wat we doen

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan.

Levens redden

Wij werken voor de allerarmsten, de zwaarst getroffenen, de minst gehoorden. Samen met lokale partners, overheden en gemeenschappen redden we levens en creëren we duurzame verandering.

We richten ons op vier grote thema’s:

Humanitaire noodhulp

CARE komt snel en efficiënt in actie bij humanitaire noodsituaties als gevolg van oorlogen of natuurrampen. We richten ons vooral op de meest kwetsbare groepen. We houden hierbij altijd rekening met de specifieke behoeften en mogelijkheden van vrouwen en meisjes, naast die van mannen en jongens. Behalve het verlenen van noodhulp in getroffen gebieden, steunen wij gemeenschappen ook bij duurzame wederopbouw.

Lees meer.

 

 

Vrouwelijk ondernemerschap

Armoede treft vrouwen en meisjes het hardst. In grote delen van de wereld hebben zij maar beperkte mogelijkheden om geld te verdienen. Door vrouwen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming draagt CARE bij aan een sterkere economische positie voor vrouwen en meer kansengelijkheid.

Lees meer

 

Voorbereiding op klimaatverandering en natuurgeweld

Het weer wordt steeds extremer en het aantal natuurrampen neemt de afgelopen decennia sterk toe. Overstromingen, aardbevingen, orkanen, hittegolven en lange periodes van droogte raken mensen in arme gebieden het hardst. CARE helpt deze gemeenschappen zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Zo redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard. Lees meer

Inspraak in besluitvorming

In sommige landen heeft een groot deel van de bevolking weinig zeggenschap. Dit maakt bepaalde groepen, zoals vrouwen, extra kwetsbaar. CARE streeft naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen invloed kan uitoefenen op besluiten die hen aangaan. Daarom stimuleren wij inspraak in besluitvorming zodat iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan. Lees meer

Streven naar een eerlijke wereld

Binnen deze thema’s richten we ons op het creëren van een eerlijk wereld. Daaronder verstaan wij:

  • Gelijke verdeling van welvaart
  • Gelijke rechten en kansen
  • Veiligheid
  • Machtsgelijkheid
  • Menselijke waardigheid

Delen

Nieuwsbrief