CARE medewerker met baby

Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen hand te nemen. Onze focus ligt op het creëren van kansen voor vrouwen en meisjes.

Er zijn vier grote thema’s waar wij ons op richten:

Noodhulp met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes

Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.

vrrouwlijke ondernemerschap

Vrouwelijk ondernemerschap

We helpen vrouwen hun inkomen te verhogen en zo meer kansen te creëren, voor zichzelf, hun gezin en hun omgeving.

 

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering
Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich met preventieve maatregelen op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering.

Inspraak in besluitvorming

Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan.

 

En dit vinden wij belangrijk in ons werk: 

  • We gaan uit van de innerlijke kracht van ieder mens
  • Met speciale aandacht voor de gelijke rechten en kansen van vrouwen en meisjes
  • Wij blijven zolang nodig: na noodhulp en wederopbouw blijven wij om te bouwen aan een betere toekomst
  • We ontwikkelen slimme oplossingen in co-creatie met ons netwerk van (lokale) partners, gemeenschappen en burgers