Home > Landen > Somalië

Somalië

Somalië

Wat is er aan de hand?

Somalië ligt in de Hoorn van Afrika. Het land kent een roerige geschiedenis gekenmerkt door veel (natuur)rampen en conflicten gedurende de afgelopen 30 jaar. Het verscheurde land wordt dagelijks geconfronteerd met burgerconflicten, de gevolgen van grootschalige droogte (El Nino)en grote armoede. Naar schatting 30% van de bevolking is afhankelijk van noodhulp. Meer dan 2 miljoen mensen zijn op de vlucht. Of in eigen land of naar een van de omringende landen zoals Ethiopië en Kenya. Kinderen en vrouwen behoren tot de meest kwetsbare groepen. Bij veel kinderen onder de vijf jaar is sprake van ondervoeding en veel van hen gaan ook niet naar school. Vrouwen zijn vaak slachtoffer van geweld. Ook moeten veel vrouwen als enige ouder in grote armoede zorg dragen voor een gezin.

Wat doet CARE?

CARE is al ruim 35 jaar actief in Somalië met het bieden van noodhulp. We werken nu voornamelijk in de noordelijke regio’s van Puntland en Somaliland. We richten ons hierbij onder andere op:

  • Water en sanitaire voorzieningen
  • Duurzame activiteiten voor nomadenstammen
  • Het ondersteunen van mensen bij de opzet van bedrijven
  • Het geven van vaardigheidstrainingen en het bieden van kansen op werk
  • Bieden van basisonderwijs
  • Alfabetiseringsprojecten
  • Training van onderwijzers
  • Activiteiten gericht op versterking goed bestuur

CARE brengt mensen weer bij elkaar. Door ze allen een stem te geven bij het nemen van beslissingen. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan vredesopbouw tussen verschillende gemeenschappen. Het beëindigen van conflicten staat overal centraal. Zelfs als het bijvoorbeeld om het bouwen van een nieuwe waterbron binnen een door conflict verscheurde gemeenschap. Ook hierbij brengen we de verschillende partijen bij elkaar om te komen tot een oplossing.

Wil je mensen in nood in Somalië steunen, doneer dan een symbolisch CARE pakket op onze Noodhulpfonds website

Aan het woord

Qadan deed mee aan een beroepstraining van CARE. Ze leerde hoe ze een onderneming moest opzetten en verschillende manieren om stoffen te verven. Met een lening van 130 dollar opende ze met vier andere vrouwen een kledingwinkeltje.

Onze winkel is open van 8 uur ‘s ochtends tot 5 uur in de middag en erg populair. Ik ben zo blij dat ik zo voor mijn kinderen kan zorgen. Ze kunnen allemaal naar school en ik kan genoeg eten voor ze kopen. De helft van onze opbrengst gebruiken we als inkomen. De andere helft willen we investeren in een tweede winkel.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief