Home > Landen > Somalië

Somalië

Somalië

Somalië ligt in de Hoorn van Afrika en wordt al ruim 30 jaar geteisterd door burgeroorlog en natuurrampen. Het verscheurde land wordt dagelijks geconfronteerd met gewapende conflicten, grootschalige droogte, zware overstromingen en armoede. Naar schatting is 30% van de bevolking afhankelijk van noodhulp.

Afgelopen decennia zijn miljoenen Somaliërs ontheemd in eigen land. Honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen naar omringende landen zoals Ethiopië, Kenia en Jemen.

Door terugkerende droogte raken mensen hun vee kwijt. Zij worstelen dagelijks om aan eten te komen.

Vooral vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar. Een groot deel van de Somalische jongens en meisjes gaat niet naar school, en bij kinderen onder de vijf jaar is vaak sprake van ondervoeding.

Vrouwen worden regelmatig het slachtoffer van geweld. Terwijl zij verkeren in grote armoede, dragen veel vrouwen als enige ouder zorg voor het gezin.

Wat doet CARE?

CARE is sinds 1981 actief in Somalië met het bieden van noodhulp. We werken momenteel voornamelijk in Zuid Centraal Somalië, de noordelijke regio’s van Puntland en Somaliland. We richten ons onder meer op de levering van drinkwater en sanitaire voorzieningen. We geven training aan nomadische herders in het duurzaam gebruiken en beheren van natuurlijke hulpronnen (zoals landbouwgrond) om de voedselzekerheid te vergroten.

Met vaardigheidstrainingen op het gebied van boekhouding, leiderschap, businessplanontwikkeling en budgetbeheer, vergroten we de kans op werk voor kwetsbare vrouwen. Ook ondersteunen we deze vrouwen bij het laten horen van hun stem, op het moment dat er beslissingen gemaakt worden die hen aangaan.  

Omdat naar schatting 70% van de Somalische kinderen niet naar school gaat, is er speciale aandacht voor het beschikbaar maken van basisonderwijs. Dit doen we door het bouwen of opknappen van klaslokalen en het plaatsen van toiletten. We voorzien in lesmateriaal en trainen onderwijzers in het bieden van de juiste psychosociale ondersteuning aan kinderen in crisissituaties.

In het door overstromingen getroffen Beletweyne, maken we mensen bewust van het belang van goede hygiënemaatregelen.

Om de verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare huishoudens zoveel mogelijk te voorkomen, investeren we in voorlichtingcampagnes over hygiënemaatregelen. Vanuit bestaande hulpprojecten biedt CARE voorlichting, zeep- en handwaspunten en extra water. We doen dit in nauwe samenwerking met lokale organisaties en de overheid.

Wat bereiken we? 

Van 2018-2019 hebben we in Somalië (en omringende landen) ondersteuning geboden door:

  • Voedselhulp in door droogte getroffen gebieden (met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie).
  • Toegang tot voldoende en schoon (drink)water
  • Ondersteuning van lokale gemeenschappen bij het opbouwen van veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen.
  • Het trainen van herders in Puntland en Somaliland in het duurzaam beheren en gebruiken van natuurlijke hulpbronnen (zoals landbouwgrond) om de voedselzekerheid te vergroten.
  • Ondersteuning van vrouwen bij het krijgen van toegang tot leningen uit spaargroepen
  • Het delen van kennis over de rechten en verantwoordelijkheden van burgers
  • Verbeterde toegang tot het onderwijs voor ontheemde, niet-schoolgaande jongens en meisjes
  • Kwalitatieve verbetering van het onderwijs, en uitbreiding van het onderwijzend personeel

Op de Global Impact Map van CARE’s internationale netwerk staan de meest recente cijfers over het aantal mensen dat wereldwijd is bereikt via onze verschillende (noodhulp)projecten.

Het verhaal van Fatuma Ali

Nadat haar familie tijdens de droogte van 2017 al hun vee verloor, sloeg de familie van Fatuma noodgedwongen op de vlucht in eigen land. Zij kwamen terecht in de stad Ainabo, waar zij in een opvangkamp verblijven.

Door de omstandigheden was de 11 jarige Fatuma al drie jaar niet naar school geweest. Maar met hulp van CARE zijn er in het kamp vier tijdelijke klaslokalen gebouwd, en voorzien van meubilair en lesmateriaal. Dankzij hygiënekits durven meisjes ook tijdens hun menstruatie naar school te komen.

Ondanks alle voorzieningen, maakt Fatuma zich zorgen. Ze heeft namelijk geen uniform, waardoor ze niet gezien wordt als leerling. Op weg van huis naar school (of andersom) worden zij en haar klasgenootjes daarom soms lastig gevallen en uitgescholden door mensen uit het dorp. 

“Zonder schooluniform weet niemand dat ik naar school ga. Leeftijdsgenootjes op andere scholen zeggen dat wij geen echte leerlingen zijn.”

De ouders van Fatuma kunnen geen uniform betalen. Er is nauwelijks geld om te kunnen eten. Kinderen zitten regelmatig met honger in de klas, en kunnen zich niet concentreren. Sommige kinderen vallen flauw van de honger, of komen überhaupt niet naar school omdat ze op zoek zijn naar iets om hun buik mee te vullen.

Een schoolmaaltijd per dag, maakt voor Fatuma en haar klasgenootjes echt het verschil!

Help mee

Samen bestrijden we armoede en ongelijkheid. CARE werkt samen met verschillende partijen om de Somalische bevolking hulp te bieden, ook (juist) nu het coronavirus ons werk moeilijker maakt. Voor kinderen zoals Fatuma, kunt u doneren voor schoolmaaltijden:

HELP MEE

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief