Somalië: Onderwijs voor kinderen in kwetsbare positie

De bittere combinatie van aanhoudend geweld en de gevolgen van klimaatverandering. Het doet mensen in Somalië hun vertrouwde leefomgeving noodgedwongen verlaten. Somalië heeft één van de laagste inschrijvingen ter wereld voor basis- en middelbaar onderwijs; zo’n 70 procent van de kinderen gaat niet naar school.

Somalisch schoolmeisje in een klas

Scholing voor Somalische kinderen

Scholing lijkt voor veel Somalische kinderen niet weggelegd. Zo staat slechts 17 procent van de kinderen die binnen de landsgrenzen op de vlucht zijn, ingeschreven bij een school. Van alle kinderen die staan ingeschreven, bestaat ongeveer twee derde uit jongens. Meisjes gaan nauwelijks naar school. Dit komt onder meer doordat er op veel scholen geen toiletten zijn. Daarom is voor veel Somalische meisjes de school tijdens hun menstruatiecyclus geen veilige leeromgeving.

Voor veel Somalische meisjes is school tijdens hun menstruatiecyclus geen veilige leeromgeving.

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs in Somalië is laag. Het ontbreekt veel leraren aan goede basiskennis. De weinigen die wel zijn opgeleid, missen de nodige kennis en vaardigheden om les te kunnen geven in crisissituaties. Ze kunnen leerlingen niet de juiste ondersteuning geven bij emotionele klachten en sociale problemen. Leraren ontvangen ook niet altijd een salaris, waardoor het moeilijk is om gemotiveerd te blijven.

Dankzij de inspanningen van een samenwerking tussen CARE, Mercy Corps en DBG, gaan inmiddels 31.306 kinderen die vluchteling in eigen land zijn, naar school in de gastgemeenschappen waar ze staan ingeschreven. Het gemiddelde inschrijvingspercentage op scholen is met 14 procent gestegen. Dit is bereikt door:

  1. 294 leraren zijn opgeleid in de basisopvoeding van kinderen en om ondersteuning in crisissituaties te kunnen bieden bij emotionele klachten en sociale problemen. Ze zijn nu in staat om kinderen met een trauma ondersteuning te bieden, of hen door te verwijzen.
  2. Het geven van les- en leermateriaal aan leraren en leerlingen, zoals krijt, pennen, potloden, puntenslijpers, gummen, schoolbord, papier, klassenregisters, schooltassen, linialen en door Het Ministerie van Onderwijs goedgekeurde leerboeken en leerplannen.
  3. Het uitgeven van hygiëne-pakketten op scholen aan 5802 meisjes.
  4. Verbeteren van veiligheid: 524 leraren en ondersteuners in het onderwijs zijn getraind in kinderbescherming, schoolveiligheid en het ondersteunen van kinderen met emotionele of sociale problemen.
  5. Bouw en renovatie: er zijn 42 tijdelijke leerruimtes gebouwd en ingericht, 53 klaslokalen zijn gerenoveerd en er zijn 284 toiletten gebouwd.
  6. Financiën: 162 leraren die eerder niet betaald werden, ontvangen nu elke maand een klein salaris als waardering voor hun werk.

“Ik schaamde me om een meisje te zijn. Het voelde als een straf.”

Fahima, 17 jaar oud

Hygiëne-pakketten voor meisjes

“Ik schaamde me om een ​​meisje te zijn. Het voelde als een straf”, herinnert de 17-jarige Fahima zich, terugdenkend aan de eerste keer dat ze ongesteld werd, nota bene op school. In het dorp was geen maandverband verkrijgbaar, omdat winkeliers dit niet durfden te verkopen.

“Dankzij humanitaire organisaties zoals CARE, die deze pakketten aan pubermeisjes geven, zijn de vooroordelen en het taboe over menstruatie verminderd. Nu kunnen we met vertrouwen lessen volgen.”

Logo Het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese GemeenschapDit project is gefinancierd door Het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap.