Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Jaarlijks worden landen als de Filipijnen, Mozambique, Peru en Ethiopië getroffen door natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, zware stormen en droogte. Klimaatverandering zorgt ervoor dat dit natuurgeweld steeds extremer en onvoorspelbaarder wordt. Het veroorzaakt aangetaste ecosystemen zoals ontbossing en droogte.

Jaarlijks krijgen wereldwijd miljoenen mensen te maken met natuurrampen. Het zijn vaak gemeenschappen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden, en inwoners van conflictgebieden die de hoogste prijs betalen voor klimaatverandering. Door oneerlijke omstandigheden, zijn deze mensen niet opgewassen tegen de verwoestende effecten van het natuurgeweld dat vooral is veroorzaakt door landen in het globale noorden.

Bovendien is er een verband tussen klimaatverandering en (terugval in) armoede. Wereldwijd hebben miljoenen mensen te maken met mislukte oogsten, voedsel- en drinkwatertekorten door nieuwe klimaatomstandigheden. Dit leidt voor velen zelfs tot verlies van huis en haard.

Wat doet CARE?

CARE ondersteunt mensen in de kwetsbaarste posities wereldwijd bij de voorbereiding op klimaatverandering en natuurgeweld. Met de juiste middelen versterkt de weerbaarheid en verkleint de impact van natuurgeweld. Door omstandigheden te creëren waarin veerkracht en zelfredzaamheid worden vergroot, brengen we levens in veiligheid.

Huizen verstevigen

Door mensen in aardbevingsgevoelige gebieden op te leiden in bouwtechnieken, kunnen ze huizen verstevigen.

Waarschuwingssystemen en evacuaties

Middels trainingen, zorgen we er samen met gemeenschappen voor dat evacuaties soepel verlopen. Zo leggen we waarschuwingssystemen aan en zorgen voor evacuatieplannen die bijdragen aan een veilige vluchtroute naar evacuatiecentra.

Nieuwe bronnen van inkomsten

Met alternatieve vormen van inkomsten, ondersteunen we gemeenschappen in gebieden waar klimaatverandering het traditionele bestaan bedreigt. Bijvoorbeeld door nieuwe gewassen te introduceren die beter tegen droogte kunnen, of gewassen die juist bestand zijn tegen grote hoeveelheden water.

Planten van inheemse bomen

Een ontboste berghelling houdt veel minder water vast, waardoor er sneller overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Het planten van bomen helpt om dit tegen te gaan.

Wie bereiken we?

Kelle de bijenkoningin lachend

Kelle de bijenkoningin van Oeganda

Na een lange periode van vluchten, keerde Kelle samen met haar familie terug naar haar gemeenschap. Ze ontdekte dat het landschap veranderd was. Samen met CARE heeft ze geleerd om zich aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden. Inmiddels verbouwt Kelle succesvol rijst en cassave. Ze houdt daarnaast bijen, en verdient geld door de honing in en om haar woonplaats te verkopen.

Naar het verhaal van Kelle
Jupiter

Jupiter: Klein initiatief, grote impact

De 60-jarige Jupiter uit het Indonesische dorp Oekiu zag het droge seizoen steeds langer worden als gevolg van klimaatverandering. Vrouwen uit zijn dorp moesten steeds vaker en verder lopen om water te halen. Vastbesloten om iets te betekenen voor zijn gemeenschap, begon hij met graven. Inmiddels staat er een reservoir waarin hij tijdens het regenseizoen water opvangt voor de rest van het jaar.

Naar het verhaal van Jupiter

Jaarverslagen

Jaarlijks maken we de balans op in een jaarverslag. Wat is er met de ons toevertrouwde donaties gebeurd? Wie hebben we bereikt? Wat hebben we goed gedaan en wat kan beter? Die inzichten delen we graag via onze jaarverslagen.

Naar de jaarverslagen