Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Jaarlijks worden landen als de Filipijnen, Mozambique, Peru en Ethiopië getroffen door natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, zware stormen en droogte. Klimaatverandering zorgt ervoor dat dit natuurgeweld steeds extremer en onvoorspelbaarder wordt. Het veroorzaakt aangetaste ecosystemen zoals ontbossing en droogte.

Jaarlijks krijgen gemiddeld 107 miljoen mensen wereldwijd te maken met natuurrampen (bron: World Disaster Report 2014). Dit is ruim zes keer het aantal inwoners van Nederland! Bovendien zijn het vaak arme gemeenschappen en inwoners van conflictgebieden die de hoogste prijs betalen voor klimaatverandering. Ze zijn niet opgewassen tegen de verwoestende effecten van het natuurgeweld.

Armoede maakt mensen extra kwetsbaar bij een ramp en het verergert de armoede nog verder. Een vicieuze cirkel, die zonder de juiste ondersteuning moeilijk te doorbreken is. Miljoenen mensen wereldwijd kampen met mislukte oogsten, voedselschaarste, drinkwatertekorten en het verlies van huis en haard. Degenen die het hardst worden getroffen zijn (zwangere) vrouwen, kinderen en ouderen.

Wat doet CARE?

CARE ondersteunt de meest kwetsbaren wereldwijd bij de voorbereiding op klimaatverandering en natuurgeweld. Door hen de juiste middelen aan te reiken, wordt hun weerbaarheid vergroot, en de impact van natuurgeweld verkleind. Door de veerkracht van families en gemeenschappen te versterken, redden we levens en stimuleren we zelfredzaamheid.

Huizen verstevigen

Door lokale timmerlieden en mensen uit aardbevingsgevoelige gebieden te trainen in bouwtechnieken, kunnen zij hun huizen steviger maken.

Waarschuwingssystemen en evacuaties

We oefenen en trainen gemeenschappen om evacuaties soepel te laten verlopen. Ook leggen we waarschuwingssystemen aan en dragen evacuatieplannen bij aan een veilige vluchtroute naar evacuatiecentra.

Nieuwe bronnen van inkomsten

Met alternatieve vormen van inkomsten, ondersteunen we de allerarmsten in gebieden waar klimaatverandering het traditionele bestaan bedreigt. Bijvoorbeeld door nieuwe gewassen te introduceren die tegen de droogte kunnen, of gewassen die juist bestand zijn tegen grote hoeveelheden water.

Planten van inheemse bomen

Een ontboste berghelling houdt veel minder water vast, waardoor er sneller overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Het planten van bomen helpt om dit tegen te gaan.

Wat bereiken we?

Kelle de bijenkoningin lachend

Kelle de bijenkoningin van Oeganda

Na een lange periode van vluchten, keerden Kelle en haar familie terug naar hun oude gemeenschap. Ze ontdekten dat het landschap veranderd was. Met training van CARE hebben ze geleerd om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Inmiddels verbouwt Kelle rijst en cassave. Ze verdient geld met bijenteelt en door de honing lokaal te verkopen.

Naar het verhaal van Kelle
Jupiter

Jupiter: Klein initiatief, grote impact

De 60-jarige Jupiter uit het Indonesische dorpje Oekiu zag het droge seizoen steeds langer worden, als gevolg van klimaatverandering. Vrouwen uit zijn dorp moesten steeds vaker en verder lopen om water te halen. Vastbesloten om iets te betekenen voor zijn gemeenschap, begon hij met graven. Inmiddels staat er een reservoir waarin hij tijdens het regenseizoen water opvangt voor de rest van het jaar.

Naar het verhaal van Jupiter
kinderen maken met hun handen hartjes in Bangladesh in een vluchtelingenkamp

Jaarverslagen

Jaarlijks maken we de balans op in een jaarverslag. Wat is er met je donatie gebeurd? Wie hebben we ermee bereikt? Wat hebben we goed gedaan en wat kan beter? Die inzichten delen we graag via onze jaarverslagen.

Naar de jaarverslagen