Klimaatrechtvaardigheid op COP28

Eind november komen wereldleiders bijeen voor de klimaattop COP28 in Dubai. Ambitieuze en rechtvaardige klimaatmaatregelen zijn harder nodig dan ooit. De wereld wordt steeds vaker geconfronteerd met verwoestende gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en bosbranden. Dit jaar presenteren vijftien Nederlandse internationale organisaties, waaronder CARE Nederland, een gezamenlijk position paper aan de Nederlandse overheid. Hierin doen zij concrete aanbevelingen die pleiten voor klimaatrechtvaardigheid tijdens COP28.

© David Mutua / CARE International
Foto: David Mutua / CARE International

Ondanks de demissionaire status van de regering kan Nederland met een ambitieuze inzet een belangrijke rol spelen in de internationale klimaatonderhandelingen. Het is een kans voor Nederland om, met een steeds groter wordende roep vanuit de bevolking voor meer klimaatactie, leiderschap te tonen en een positieve impact te hebben in de strijd tegen klimaatverandering.

Het position paper gaat in op zeven onderwerpen die tijdens COP28 ter discussie staan, elk van groot belang om de klimaatcrisis op een alomvattende en rechtvaardige manier aan te pakken.

  • Overkoepelend: het aanpakken van agendaconflicten, belangenverstrengeling en het bevorderen van inclusiviteit en gendergelijkheid.
  • Klimaatschade: de operationalisering van een inclusief ‘Loss and damage Fund’ om klimaatschade adequaat te kunnen adresseren.
  • Het uitfaseren van fossiele brandstoffen: het vaststellen van een tijdsgebonden uitfasering van alle fossiele brandstoffen via een eerlijke transitie.
  • Klimaatfinanciering: het opschalen van klimaatfinanciering en het vaststellen van kaders voor een nieuw doel vanaf 2025 (NCQG).
  • Adaptatie: het bevorderen van de ‘Global Goal on Adaptation’, met de afronding van een concreet kader.
  • Global Stocktake: het opschalen van ambitieuze en rechtvaardige klimaatactie via het proces van de Global Stocktake.
  • Carbon Markets: het re-evalueren van ‘carbon markets’ en de rol ervan op het versterken van milieuintegriteit (Artikel 6).

We vragen Nederland om zich actief in te zetten voor deze prioriteiten en een leidende rol te spelen in de strijd voor eerlijkheid in het klimaatbeleid. Samen kunnen we werken aan een sterkere en duurzamere toekomst, waarin iedereen profiteert, en met name de mensen in het Monidale Zuiden, die het hardst worden getroffen door de klimaatverandering.