Vrouwelijke ondernemers in Zuid-Soedan

Er is een directe relatie tussen armoede en ongelijkheid. Neem vrouwen in Zuid-Soedan, zij krijgen dagelijks te maken met beperkende normen. Daarom start CARE een project voor kleinschalige vrouwelijke ondernemers in Zuid-Soedan. We pakken schadelijke normen aan door vrouwelijk leiderschap te stimuleren.

Een Zuid-Sudanese vrouw zit bij haar oogst
Guor Juach Akoi, 42

In vergelijking met mannen, hebben vrouwen in Zuid-Soedan een achtergestelde positie. Ze hebben bijvoorbeeld niet dezelfde toegang tot financiële middelen als mannen. Dat belemmert vrouwen in het starten van een onderneming.

Spaar- en leengroepen

Daarom is CARE, in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Zuid-Soedan, een project gestart voor kleinschalige vrouwelijke ondernemers. Het project richt zich op obstakels waarmee Zuid-Sudanese vrouwen dagelijks worstelen. Dat doen we bijvoorbeeld middels spaar- en leengroepen. Dat zijn groepen van twintig tot dertig kleinschalige vrouwelijke ondernemers, die samen op dorpsniveau geld sparen en lenen. Het project richt zich op de districten Juba en Torit in Zuid-Soedan.

Vrouwenrechten in Zuid-Soedan

Zuid-Sudanese vrouwen moeten dagelijks obstakels overwinnen die er voor mannen niet zijn. Ze worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten, en hebben minder rechten en kansen om een goed bestaan op te bouwen. Het is noodzakelijk dat hun stem wordt gehoord en dat geweld tegen vrouwen stopt.

“Met dit project willen we de weg vrijmaken voor vrouwen in Zuid-Soedan over alle niveaus. We starten met kleinschalige ondernemers om van huishoudens en lokale gemeenschappen tot op nationaal niveau positieve veranderingen in gang te zetten.”

Floris D’Udine, Project Manager bij CARE Nederland

Gelijke rechten en armoede

CARE komt op voor de rechten van vrouwen en meisjes. Want vrouwen bezitten kwaliteiten en talenten om de samenleving en de economie van Zuid-Soedan ten goede te veranderen. Door te werken aan gelijke rechten, pakken we armoede bij de wortel aan. Gendergelijkheid, vrouwenrechten en vrouwelijk ondernemerschap zijn daarom belangrijke onderwerpen binnen het project.

Samenwerken

Bovendien werken we samen met vooraanstaande vrouwenrechtenorganisaties, nationale parlementsleden en belangrijke overheidsinstanties op nationaal, staats- en districtsniveau. De steun van CARE stelt vrouwenrechtenorganisaties in staat om hun capaciteit en netwerk te versterken, maar helpt ze ook om een breder publiek te bereiken. Samen bestrijden we armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

CARE zet zich al meer dan 75 jaar in om armoede tegen te gaan. En inmiddels doen we dat in meer dan 100 landen.