Turkije & Syrië: één jaar na de aardbevingen

Vandaag is het precies één jaar geleden dat Turkije en Syrië door een reeks aardbevingen getroffen werden. Tijdens de barre winter kampen families in de zwaarst getroffen gebieden nog steeds met de gevolgen van de ramp. Tegelijkertijd wordt er niet genoeg financiering vrijgemaakt om in de behoeften van de slachtoffers te voorzien, wat de toekomst van miljoenen mensen onzeker maakt.

Jindires, Syrië. Foto: HiH/CARE

Turkije: uitdagingen duren voort

“In de buurt van wat ooit hun huizen waren, wonen Turkse en Syrische gemeenschappen onder vreselijke omstandigheden in containers en vervallen schuilplaatsen. Veel mensen hebben geen toegang tot de middelen die ze nodig hebben om te kunnen herstellen van de ramp. Een tekort aan financiering maakt de situatie alsmaar erger. Mensen verliezen hoop”, vertelt Rishana Haniffa, directeur van CARE Turkije.

“In de buurt van wat ooit hun huizen waren, wonen mensen in vervallen schuilplaatsen.”

Rishana Haniffa, directeur CARE Turkije

In Hatay, de zwaarst getroffen regio in Turkije, zorgt een gebrek aan water en sanitaire voorzieningen voor enorme gezondheidsrisico’s. De mensen in de meest kwetsbare situaties, zoals jonge kinderen en ouderen, lopen hierbij het grootste gevaar. Ook blijven beperkingen in de infrastructuur en transport een groot probleem, waardoor veel mensen, voornamelijk in plattelandsgebieden, geen toegang tot werk, onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen hebben.

Suzan (56) verloor haar huis door de aardbevingen. In de achtertuin van wat ooit haar thuis was woont ze nu samen met haar moeder in een tent. Van CARE, in samenwerking met de Turkse overheid, kreeg Suzan onlangs een containerwoning. Foto: Tarek Satea/CARE

Syrië: conflict vertraagt wederopbouw

Aan de andere kant van de grens, in het noordwesten van Syrië, zorgen niet alleen de gevolgen van de aardbevingen, maar ook een gebrek aan financiering en een recente geweldsuitbarsting voor moeilijkheden. Deze combinatie van factoren heeft de omstandigheden van meer dan 4 miljoen mensen, die al moeite hadden om de strenge winter door te komen, nog verder verergerd.

“4 op de 5 mensen in Noordwest-Syrië leeft in voedselonzekerheid.”

Rishana Haniffa, directeur CARE Turkije

Haniffa: “Gedurende de nasleep van de aardbevingen werden gemeenschappen geconfronteerd met enorme voedseltekorten en hoge inflatie. Als gevolg leeft 4 op de 5 mensen in Noordwest-Syrië in voedselonzekerheid. Daarnaast vond in 2023 de grootste escalatie van het conflict in Syrië van de afgelopen vier jaar plaats. Door het tekort aan financiering moeten ontwikkelingsorganisaties keuzes maken en het leven van de één boven het leven van de ander plaatsen.”

Groeiende behoeften, afnemende steun

In 2023 bereikte CARE in Noordwest-Syrië 42.000 huishoudens met voedselbonnen en cashhulp en 9,000 huishoudens met kant-en-klare maaltijden. Door bezuinigingen zullen deze aantallen in 2024 met respectievelijk 45 en 83 procent afnemen.

“Om te kunnen overleven worden kinderen verplicht om te werken en eten ouders bijna niets meer, zodat hun kinderen wat meer hebben.”

Rishana Haniffa, directeur CARE Turkije

“Tijdens de winter wordt de behoefte aan noodhulp alsmaar groter. Zo zijn er kachels, dekens en warme kleding nodig. De sterk stijgende prijzen voor essentiële middelen, zoals voedsel en brandstof, hebben een kettingreactie op de samenleving. Om te kunnen overleven worden jongeren verplicht om te trouwen, lenen mensen geld dat ze niet terug kunnen betalen, worden kinderen verplicht om te werken en eten ouders bijna niets meer zodat hun kinderen wat meer te eten hebben”, aldus Haniffa.

Tot december 2o23 was slechts één derde van de benodigde financiering voor de wederopbouw van Noordwest-Syrië ook daadwerkelijk vrijgemaakt. Ook in Turkije staat de humanitaire sector voor eenzelfde uitdaging.

Haniffa: “Eén jaar na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië benadrukken wij de verantwoordelijkheid van overheden en donoren om de blijvende impact en sociaaleconomische gevolgen van de aardbevingen aan te pakken. Zonder voldoende financiering zal de humanitaire crisis in het gebied steeds verder verergeren.”

Abu Mahmoud (56) is vader van 12 kinderen. Door de aardbevingen verloor de familie hun huis en moesten ze – opnieuw – vluchten. Iedere dag verzamelt Abu plastic flessen, die hij vervolgens verbrandt om de zelfgemaakte tent waar de familie in woont op te warmen. Foto: Syria Relief/CARE

CARE’s noodhulp na de aardbevingen

Naar aanleiding van de aardbevingen in Turkije en Syrië kwamen de 11 samenwerkende hulporganisaties, waaronder CARE Nederland, bijeen als Giro555. Nederland kwam massaal in actie en haalde tussen februari en december 2023 maar liefst €128 miljoen op, waarmee dit de op twee na grootste Giro555-actie ooit was. Met het eerste deel van die opbrengst bereikten de hulporganisaties gedurende de eerste 9 maanden na de ramp meer dan 5,5 miljoen mensen.

CARE is al lang aanwezig in zowel Turkije als Syrië. We kennen het gebied en de behoeften van de bevolking. Naar aanleiding van de aardbevingen in februari 2023 hebben we direct noodhulp geleverd in de vorm van onder andere hygiënepakketten, voedselhulp en cash geld. Daarnaast leveren we kachels en dekens tijdens de strenge winter. In het district Azaz in Syrië hebben we spaar- en leengroepen opgezet, waardoor getroffenen hun levens weer op kunnen bouwen op lange termijn.