Kom op 16 november naar het Mondiale Klimaatdebat!

Op donderdag 16 november organiseert CARE Nederland samen met vijf andere organisaties het Mondiale Klimaatdebat in Pakhuis de Zwijger. Het debat gaat over de internationale impact van Nederlands klimaatbeleid en vindt plaats in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november en de internationale klimaattop COP28 in december. Politici en experts gaan met elkaar in gesprek over een rechtvaardig klimaatbeleid, zowel op nationaal als internationaal niveau.

  • Wat? Het Mondiale Klimaatdebat: een interactief debat over rechtvaardig klimaatbeleid
  • Wanneer? Donderdag 16 november, 20.00 uur
  • Waar? Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  • Meer weten en inschrijven? Klik hier!

CARE’s insteek

CARE zet zich internationaal in voor klimaatrechtvaardigheid. De landen en mensen die het minst bijdragen aan klimaatverandering en de desastreuze gevolgen ervan, worden daar namelijk het hardst door geraakt. Hierdoor worden de al kwetsbare posities van deze gemarginaliseerde groepen verder verzwakt, met name die van vrouwen en meisjes. Klimaatverandering vergroot zo bestaande ongelijkheden en armoede.

Om dit tegen te gaan is rechtvaardig klimaatbeleid nodig, zowel in Nederland als op internationaal niveau. CARE zet zich in om landen en gemeenschappen die zich in klimaatkwetsbare posities begeven, te steunen bij het versterken van hun weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering.

Om klimaatbeleid rechtvaardiger te maken is het van belang dat de kosten van klimaatschade betaald worden door de landen die hier het grootste aandeel in hebben. Zo ook Nederland. De Nederlandse overheid heeft beloofd de jaarlijkse klimaatsteun aan ontwikkelingslanden op te voeren naar 1,8 miljard euro, maar voldoet hier tot nu toe niet aan. Door de recente bezuinigingen op ontwikkelingshulp, is het beschikbare budget voor klimaatsteun onvoldoende.

Het Mondiale Klimaatdebat

De klimaatcrisis houdt zich niet aan landsgrenzen en treft de hele wereld. Niet alle landen dragen evenveel bij aan klimaatveranderig en de gevolgen daarvan. Tegelijkertijd zijn de kosten ervan onevenredig verdeeld. Daarom is het belangrijk om het gesprek aan te gaan over hoe rechtvaardig het Nederlandse klimaatbeleid is en wat de internationale impact hiervan is.

Vragen rondom het rechtvaardig opdraaien voor de kosten van klimaatschade en de prioriteiten van Nederland bij internationale klimaatonderhandelingen komen aan bod tijdens het debat tussen politici en internationale klimaatexperts op 16 november. Ook is er ruimte voor het publiek om mee te praten.

Wil jij hierbij zijn en meepraten over internationaal klimaatbeleid? Meld je aan op de website van Pakhuis de Zwijger!