Israël-Gaza oorlog: onschuldige burgers betalen de prijs

Het verschrikkelijke geweld dat zich sinds 7 oktober in Israël en Gaza afspeelt, treft miljoenen onschuldige burgers. Sofia Sprechmann Sineiro, secretaris-generaal bij CARE International, benadrukt de belangrijkste zorgen en roept op tot onmiddellijke de-escalatie van het conflict:

Een man loopt door het puin na een luchtaanval in Gaza. Foto: Grayscale Media/CARE

“CARE kijkt verontrust naar het escalerende geweld in Israël en Gaza, dat de komende tijd waarschijnlijk niet af zal nemen en potentieel naar omringende landen zal verspreiden. Onschuldige burgers zijn het slachtoffer van gruweldaden die niet te bevatten zijn. Wanneer het geweld aanhoudt, zal de prijs die burgers moeten betalen alles overtreffen dat we in de afgelopen decennia hebben gezien.

CARE is sinds 1948 actief in Gaza. Onze medewerkers vertellen ons dat zij, hun families, en alle andere inwoners in de regio geen veilige plek hebben om te kunnen schuilen.

Internationale wetten en afspraken moeten nageleefd worden, zodat mensen in Gaza weer toegang krijgen tot de middelen die zij nodig hebben om te overleven, zoals water, voedsel en medische zorg.

De afsluiting van elektriciteit en water voor 2,3 miljoen mensen in de Gazastrook, van wie de helft kinderen zijn, moet per direct stopgezet worden. Wanneer dit niet gebeurt, zullen humanitaire hulpverleners binnen de kortste keren zonder middelen zitten. Het water begint al op te raken. Daarnaast heeft de afsluiting een enorm effect op ziekenhuizen, die juist nu het hardst nodig zijn.

De ervaring leert dat gewapende conflicten in de Gazastrook, één van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld en de thuis van overvolle vluchtelingenkampen, tot een enorm aantal burgerslachtoffers leiden. De snelheid waarmee het geweld in de regio escaleert is ontzettend beangstigend, voornamelijk voor degenen die nergens heen kunnen en het geweld niet kunnen ontvluchten.

Binnen één van de meest complexe en polariserende politieke situaties ter wereld, roept CARE op tot compassie, menselijkheid en beheersing van alle partijen. Het conflict moet zo snel mogelijk gede-escaleerd worden, met behulp van de internationale gemeenschap en leiders uit de regio. Alle oorlogen hebben wetten, waar ook de partijen binnen dit conflict zich aan moeten houden”, aldus Sprechmann.