Gaza: CARE staat klaar om noodhulp te verlenen

Sinds de escalatie van het conflict in Israël en Gaza op 7 oktober, zijn duizenden onschuldige burgers slachtoffer geworden van geweld. Een einde aan dit geweld lijkt nog lang niet in zicht, en de humanitaire crisis in het gebied wordt alsmaar groter. CARE bereidt zich voor om noodhulp te verlenen aan de getroffenen zodra dit mogelijk is.

Mensen in Gaza naast hun verwoeste auto’s. Foto: Grayscale Media/CARE

Onschuldige burgers betalen de prijs. In Gaza hebben mensen nauwelijks toegang tot de middelen die ze nodig hebben om te kunnen overleven, zoals water, voedsel en medische zorg. Er zijn geen veilige schuilplaatsen waar ze naartoe kunnen vluchten. Aan het geweld valt niet te ontsnappen.

CARE staat klaar om noodhulp te verlenen

Samen met haar partners van de Dutch Relief Alliance, staat CARE klaar om noodhulp te verlenen in Gaza. Deze noodhulp zal onder andere bestaan uit het leveren van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, psychosociale ondersteuning, medische zorg en cash. Hiermee zullen meer dan 50.000 getroffenen bereikt worden.

De belegering en afsluiting van het Gazagebied, in combinatie met het geweld dat zich op burgerdoelwitten richt, zorgt ervoor dat Gaza nauwelijks toegankelijk is voor humanitaire hulpverleners. CARE bereidt zich voor om direct noodhulp te verlenen zodra de situatie het toelaat en veilig genoeg is. Deze hulp, in samenwerking met CARE’s Dutch Relief Alliance partners, zal zes maanden duren.

De Dutch Relief Alliance partners, waaronder CARE, roepen alle partijen in het conflict op om burgers te beschermen en veilige toegang te bieden aan humanitaire hulpverleners. Daarnaast benadrukken we nogmaals het belang van het internationaal humanitair recht, waar alle partijen in het conflict zich aan dienen te houden.

CARE in Gaza

CARE is sinds 1948 actief in West Bank en Gaza. We kennen de situatie en brengen levens in veiligheid waar we kunnen. We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood bij te staan. CARE West Bank/Gaza verleent humanitaire noodhulp, zoals water, voedsel en medische zorg, in het gebied. Daarnaast heeft CARE West Bank/Gaza langlopende projecten in Gaza die zich richten op de economische ondersteuning van vrouwen en jongeren.