100 dagen conflict in Soedan: CARE roept op tot actie

Het conflict in Soedan is 100 dagen aan de gang. In totaal zijn meer dan 3 miljoen mensen op de vlucht voor het aanhoudende geweld. David MacDonald, Landsdirecteur van CARE Sudan, roept in een statement op tot drie vormen van actie, om zo de levens van de Soedanese inwoners te redden.

Foto: CARE

Statement van David MacDonald over het conflict in Soedan

“Het conflict in Soedan is al 100 dagen aan de gang. De crisis, die begon op 15 april, en het geweld en de verwoesting die volgden, hebben geleid tot enorme aantallen doden en vluchtelingen. Meer dan 2,4 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Soedan, en meer dan 730.000 inwoners zijn naar buurlanden gevlucht. Naar schatting zijn meer dan 3 miljoen Soedanese kinderen ondervoed, waarvan 621.000 zeer ernstig. Vrouwen lopen een verhoogd risico op (seksueel) geweld. Miljoenen mensen hebben water, voedsel, onderdak, medische zorg en andere essentiële middelen nodig.

“Miljoenen mensen hebben water, voedsel, onderdak, medische zorg en andere essentiële middelen nodig. Hulpverleners zetten iedere dag hun eigen levens op het spel om anderen te steunen.”

David MacDonald, Landsdirecteur CARE Sudan

Hulpverleners werken zo hard als ze kunnen om mensen in nood te bereiken, maar staan voor enorme uitdagingen. Veel kantoren en opslagplaatsen van hulporganisaties zijn al meerdere keren beroofd, en het blijft moeilijk om getroffenen veilig te bereiken. Hulpverleners zetten iedere dag hun eigen levens op het spel om anderen te steunen.”

CARE roept op tot actie

MacDonald: “CARE roept op tot drie vormen van actie. Ten eerste moet een wapenstilstand bereikt worden, om zo de levens van Soedanese inwoners te beschermen en verdere slachtoffers te voorkomen. Daarnaast moet er een manier komen waarop hulpmiddelen veilig geleverd kunnen worden aan getroffenen. Als laatste moet er meer geld vrijgemaakt worden om in de vraag naar hulp te kunnen voorzien, die met de dag groeit. De wereld kan het zich niet veroorloven om weg te kijken van de steeds erger wordende situatie in Soedan, die de hele regio zou kunnen destabiliseren.”