Aardbevingen Afghanistan: CARE verleent noodhulp

Binnen een week tijd werd Afghanistan in oktober getroffen door drie zware aardbevingen die de levens van duizenden mensen eisten en een enorme ravage aanrichtten. Reshma Azmi, landendirecteur van CARE Afghanistan, omschrijft de impact van de ramp en vertelt hoe CARE noodhulp biedt:

CARE-medewerkers verlenen noodhulp na de aardbeving in Afghanistan. Foto: CARE Afghanistan

“CARE betreurt de verwoestende aardbevingen die de westelijke provincie Herat deze week raakten. De bevingen, die allen een kracht van 6,3 op de schaal van Richter hadden, hebben duizenden slachtoffers gemaakt en een grote ravage aangericht. Tot nu toe zijn meer dan 2.500 doden gemeld, en dit aantal zal nog verder oplopen. Deze ramp volgt slechts zeven maanden nadat een andere krachtige aardbeving het land raakte, waardoor duizenden Afghanen al dakloos en op de vlucht waren.

“Deze ramp volgt slechts zeven maanden nadat een andere krachtige aardbeving het land raakte, waardoor duizenden Afghanen al dakloos en op de vlucht waren.”

Reshma Azmi, landendirecteur CARE Afghanistan

Al voordat de aardbevingen het land troffen, kampte Afghanistan met een humanitaire crisis waarvoor niet genoeg geld en middelen zijn. Het Humanitarian Response Plan dat van kracht is in het land en 23,7 miljoen mensen zou moeten ondersteunen, ontvangt momenteel maar 33,9% van de financiering die er eigenlijk voor nodig is, en dat terwijl de behoeften onder de bevolking steeds groter worden. De aardbevingen die nu plaats hebben gevonden, in combinatie met de naderende winter, zullen de al schrijnende omstandigheden verder verergeren en het voor de Afghaanse bevolking nog moeilijker maken om in hun basisbehoeften, zoals onderdak, voedsel en medicatie, te kunnen voorzien.

Naar aanleiding van de aardbevingen is CARE direct gestart om de behoeften van de getroffenen in kaart te brengen en noodhulp te verlenen. CARE heeft mobiele medische klinieken ingezet en voorziet in onder meer dekens en hygiënekits voor vrouwen en meisjes.

Getroffen families vertellen CARE dat ze zo snel mogelijk voedsel, onderdak, geld, medicijnen en schoon water nodig hebben om te kunnen overleven. We zijn enorm ongerust over de gevolgen van de aardbevingen voor de Afghaanse bevolking, en voor vrouwen en meisjes in het bijzonder. Zij hadden voorafgaand aan de ramp al een beperkte vrijheid, waardoor ze vaak geen toegang hebben tot de broodnodige middelen om te overleven.

Onze gedachten gaan uit naar alle getroffen Afghanen tijdens deze zware tijd”, aldus Azmi.

CARE in Afghanistan

CARE is als sinds 1961 actief in Afghanistan. We kennen de situatie en brengen levens in veiligheid waar we kunnen. We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood bij te staan. CARE steunt Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden door het verstrekken van onmisbare gezondheidsdiensten, financiële hulp, essentiële voedselproducten, hulppakketten om de winter door te komen en hulp bij het voorzien in levensonderhoud.

Naast noodhulp biedt CARE programma’s in Afghanistan die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van de bevolking. De aanpak van CARE typeert zich zowel wat betreft noodhulp als langdurige programma’s door een speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.