Humanitaire hulp in noodsituaties: Filipijnen

CARE doet wat nodig is om mensen in nood steun te bieden. Zoals in december 2021, toen werden tien regio’s in de Filipijnen getroffen door tyfoon Odette. Vernieling en verlies ontwrichtte het leven van miljoenen mensen.

De zwaarst getroffenen door tyfoon Odette zijn tot op de dag van vandaag bezig om hun oude leven weer op te bouwen. De Europese Unie heeft, samen met haar internationale en lokale partners in de Filipijnen, als een van de eerste gereageerd met noodhulp. Zoals bij eerdere hulpverleningsacties, hebben zij ook in de Filipijnen voortdurend het herstelproces gesteund.

Noodhulp verlenen

Dankzij het door CARE geleide samenwerkingsverband in de Filipijnen, konden meer dan 44.000 mensen worden geholpen met voedselhulp en kregen meer dan 9.000 mensen steun om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. De hulpverlening bestond onder meer uit landbouwzaden, training in het opbouwen van een duurzaam bestaan. Ook zijn 21.000 mensen geholpen aan een betere toegang tot veilig water en de bouw van onder meer toiletten.

“Hoewel er gebieden zijn waar veel internationale (media-)aandacht voor is, mogen we de vele andere wereldwijde crises niet uit het oog verliezen.”

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland

In totaal is er 5,9 miljoen euro beschikbaar gesteld om noodhulp te verlenen aan de getroffenen van tyfoon Odette, en het lijden van de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en achtergestelde gemeenschappen te verminderen. Dit maakte het voor de bevolking en de plaatselijke overheden mede mogelijk om snel en effectief te reageren. De steun werd verdeeld over de provincies Palawan, Negros Occidental, Zuid-Leyte, Cebu, Bohol, Surigao del Norte en de Dinagat-eilanden in de Filipijnen.

“Hoewel er gebieden zijn waar veel internationale (media-)aandacht voor is, mogen we de vele andere wereldwijde crises niet uit het oog verliezen. Overal ter wereld worden mensen getroffen door conflicten en natuurrampen. Veel bevolkingsgroepen in de Hoorn van Afrika en de Sahel, worden op dit moment ook nog eens met ernstige honger geconfronteerd. Het is onze verantwoordelijkheid om de humanitaire noden aan te pakken”, aldus Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland.

Niet voor niets is ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) een van de belangrijkste partners in het verlenen van humanitaire hulp in crisisgevoelige gebieden zoals de Filippijnen, die vaak door (natuur)rampen worden geteisterd.

Een hulpverlener deelt noodhulppakketten uit met water en hygiënemiddelen.

Noodhulp van CARE

Met meer dan 77 jaar ervaring weet CARE als geen ander hoe belangrijk het is om snel in actie te komen. We doen wat nodig is om mensen in nood steun te bieden en brengen levens in veiligheid waar we kunnen. Samen met de bewoners van het gebied, lokale overheden en partnerorganisaties, beoordelen we wat het hardst nodig is.

De aanpak van CARE kenmerkt zich door steun aan de groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden, waaronder vrouwen en meisjes, altijd voorop te stellen. We voorzien in eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en een veilige plek om te slapen. Zo ondersteunen we mensen om te overleven in een noodsituatie. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.

Weerbaarheid vergroten

CARE ondersteunt gemeenschappen die zich in een kwetsbare positie bevinden daarnaast bij het vergroten van hun weerbaarheid tegen klimaatverandering. Dat doen we onder meer door ramppreventie. Zo brengen we levens in veiligheid, omdat mensen beter voorbereid zijn op een natuurramp. Door met mensen samen te werken om zich aan te passen aan het veranderende klimaat, voorkomen we bovendien dat armoede en ongelijkheid nog verder toenemen.

Dat doen we bijvoorbeeld door huizen te verstevigen en waarschuwingssystemen op te zetten. Ook begeleiden we in het overstappen op andere manieren van geld verdienen die beter passen bij de nieuwe omstandigheden. Zo bouwen we samen met de mensen aan een duurzaam bestaan. Met de juiste steun kunnen mensen zich aanpassen en worden levens gered.