Ernstige voedselcrisis in de Hoorn van Afrika

Al jaren heerst er ernstige droogte in de Hoorn van Afrika, de uiterste oostpunt van het vasteland van Afrika. Inwoners worden bedreigd door mislukte oogsten en ernstige honger. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne doen de voedselcrisis nog verder toenemen in ernst en omvang. In delen van landen als Eritrea, Ethiopië, Kenia, Soedan en Somalië zijn veel gezinnen genoodzaakt hun huis te verlaten in de zoektocht naar voedsel, water, en grasland voor kuddedieren.

Foto: Saddam Mohamed

Voedselzekerheid loopt vast

Onder meer Somalië en Ethiopië worden opnieuw geplaagd door extreme droogte. Het heeft er alle schijn van dat de leefomstandigheden in het land in de komende zes maanden verder zullen verslechteren.

Alle donaties, groot en klein, zijn van betekenis. Met een eenmalige gift zit je nergens aan vast.

De voedselzekerheid loopt vast op de alsmaar stijgende voedselprijzen, waterschaarste en verlies van vee. Tijdens de coronapandemie werd voedsel al duurder, maar de voedselprijzen stijgen nu nog verder als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Oost-Afrikaanse landen importeren zo’n 90 procent van hun tarwe uit Rusland en Oekraïne, maar daar is door de oorlog steeds minder van over. Die schaarste doet de prijzen fors stijgen.

Voorbeeld: tegen juni van dit jaar zullen naar schatting 6 miljoen mensen, 38 procent van de totale Somalische bevolking, zich te midden van een crisis bevinden. 81 duizend mensen worden uitgedaagd te overleven in catastrofale leefomstandigheden.

Wordt de hulpverlening in de komende vijf maanden niet rap opgevoerd, dan zullen zo’n 350 duizend ernstig ondervoede kinderen niet overleven.

In Somalië zijn op dit moment al 1,4 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar ernstig ondervoed. Tenzij de hulpverlening in de komende vijf maanden rap wordt opgevoerd, zullen zo’n 350 duizend van deze kinderen niet overleven.

CARE in de Hoorn van Afrika

We zijn al geruime tijd aanwezig in en om de gebieden in de Hoorn van Afrika. We kennen het landschap, beheersen de taal en begrijpen de behoeften. In Somalië zijn we bijvoorbeeld al sinds 1981 actief. Hierom is CARE goed voorbereid om noodhulp te verlenen – ook nu tijdens de voedselcrisis.

In Somalië zijn we aanwezig in getroffen gebieden en bereiken ongeveer 1,25 miljoen mensen met levensreddende noodhulp zoals voedsel en water. Ook ondersteunen we rondreizende boeren. We willen deze noodhulp opschalen en 2 miljoen mensen bereiken, wat neerkomt op bijna 26 procent van de geschatte 7,7 miljoen noodlijdende mensen. Naast Somalië, zijn we in de regio actief in Ethiopië, Soedan en Zuid-Soedan.

Bovendien heeft CARE partnerschappen met nationale organisaties, die ofwel noodhulp verlenen of klaarstaan om te reageren zodra er fondsen beschikbaar worden gesteld. Help daarom ook mee, zodat we meer mensen kunnen bereiken met noodhulp.

Geen eten, drinken of inkomsten

Ahmed is pas 3 jaar oud en is samen met zijn moeder van Kenia naar Somalië gereisd – een moeilijke reis van zo’n 100 kilometer. Zijn moeder houdt geiten voor de verkoop. Helaas is twee derde van haar kudde gestorven van de honger als gevolg van de droogte. Ahmeds moeder betaalde daarom veel geld om haar overgebleven geiten naar een gebied te brengen waar de dieren toch nog iets te grazen hadden.

Ahmed is 3 jaar oud en reist met zijn moeder op zoek naar voedsel en grasland voor het overgebleven vee. Foto: Saddam Mohamed

“We hebben geen familie in dit gebied. We hebben hulp nodig. Ik had 300 geiten, en nu zijn er nog maar 100 over. Niemand koopt onze geiten omdat ze zwak zijn”, vertelt de moeder van Ahmed.

Veel van de kuddedieren overleeft de extreme droogte niet, zoals hier in Somalië. Bronnen van voedsel en inkomsten drogen op. Foto: Saddam Mohamed

Ahmeds moeder moest 40 dollar betalen om de dieren te vervoeren. Ahmed en zijn moeder zijn zwaar getroffen door de aanhoudende, ernstige droogte. Ze hebben niets te eten of te drinken. Ze hebben dringend hulp nodig.

“We hebben geen familie in dit gebied. We hebben hulp nodig.”

Ahmeds moeder