Soedan

De afgelopen 15 jaar heeft de Soedanese bevolking te maken gehad met grote armoede, conflicten en de gevolgen van klimaatverandering. Hierdoor kunnen 5,5 miljoen mensen amper overleven. Vooral in de deelstaten van Darfur en in Zuid-Kordofan is de humanitaire nood hoog en hebben veel mensen geen dak boven hun hoofd.

Een klein kind kijkt met een voorzichtige glimlach van dichtbij in de camera. Het wacht op het onderzoek van de dokter.

De situatie in Soedan

Droogte bedreigt miljoenen hectaren aan landbouwgrond. Daarnaast heeft het land regelmatig te maken met zware overstromingen. Een kwart van alle mensen in Soedan heeft niet genoeg te eten. Een op de zes Soedanese kinderen is ondervoed. Bij een op de twintig kinderen is de ondervoeding zo ernstig dat het levensbedreigend is.

Naast alle moeilijkheden waar Soedan mee te maken heeft, legt het grote aantal vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan grote druk op de economie. Meer dan 800.000 Zuid-Soedanezen zijn naar Soedan gevlucht op zoek naar veiligheid. En onder de eigen bevolking zijn ook nog eens 2 miljoen mensen die hun huis hebben moeten verlaten.

Bovenarm van klein kind wordt opgementen om te testen op ondervoeding
Met een speciale test wordt ondervoeding onderzocht bij een jong kind.

Hoe steunt CARE mensen in Soedan?

Na jarenlang afhankelijk te zijn geweest van noodhulp, hebben mensen in Darfur en Zuid-Kordofan behoefte aan steun om hun leven weer op te bouwen.

CARE biedt steun bij het oplossen van conflicten over het bezit van land en toegang tot natuurlijke hulpbronnen zoals water en bossen. Daarnaast zetten we ons ervoor in dat vrouwen echt mee kunnen doen en invloed hebben op belangrijke besluiten.

Ook zorgen we ervoor dat het coronavirus zich zo min mogelijk verspreid onder kwetsbare groepen. Dit doen we door voorlichting te geven en te investeren in extra hygiënemaatregelen. Samen met Soedanese organisaties, zorgen we voor plekken waar mensen hun handen kunnen wassen met zeep en schoon water.

De positie van vrouwen en meisjes versterken

Bij onze projecten in Soedan besteden we speciale aandacht aan de behoeften en de rol van vrouwen en meisjes. Want vrouwen zijn vaak de drijvende kracht achter veranderingen binnen het gezin, de gemeenschap en uiteindelijk het hele land. We richten ons hierbij onder meer op:

  • Steun aan vrouwelijke actievoerders
  • Spaar- en leengroepen om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen
  • Vrouwen en jongeren helpen op een duurzame manier een inkomen te verdienen
  • Samenwerkingsvormen en trainingen voor vrouwen in de mangoteelt