Concreet plan rijke landen nodig na besluit COP28

Deze ochtend kwam COP28 tot een einde. Na twee weken van onderhandelingen over internationaal klimaatbeleid, werd er op een positieve manier afgesloten: eindelijk spraken de 198 landen af om van fossiele brandstoffen af te stappen. Maar voor rechtvaardige klimaatactie, moeten rijke landen concrete stappen ondernemen. Rosa van Driel, Klimaatexpert bij CARE Nederland, reageert:

Foto: UNFCCC

“COP28 luidt eindelijk het begin van het einde van fossiele brandstoffen in. Maar nu is het tijd dat rijke landen met een historische verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis, zoals Nederland en de andere EU-landen, actie ondernemen. Zij moeten het voortouw nemen en versneld afstappen van de fossiele brandstoffen waar ze decennialang van hebben geprofiteerd over de rug van de meest klimaatkwetsbare gemeenschappen wereldwijd.

COP28 biedt nog veel te weinig garantie op een rechtvaardige klimaataanpak voor landen in het mondiale zuiden, terwijl juist zij amper bijdragen aan het probleem. Deze landen dragen nu een onevenredig zware last, terwijl hun capaciteit, met name van veel Afrikaanse landen, beperkt is. Het besluit voorziet niet in de broodnodige financiële steun voor klimaatadaptatie in deze landen, wat voor mensen in de meest kwestbare situaties, met name vrouwen en kinderen, een kwestie van leven of dood betekent. Financiële beloften zijn jarenlang niet nagekomen en de huidige steun is ontoereikend en neemt zelfs af. Het komende jaar moeten rijke landen met een concreet plan komen om hun beloften na te komen en financiering op te schalen.

De lancering van het Loss and Damage fonds op dag één van COP28 was een cruciale stap voor klimaatrechtvaardigheid, maar vormt slechts een begin. Nu is het tijd om het vertrouwen tussen landen te versterken door geloofwaardige en rechtvaardige acties te ondernemen, waarbij rijke landen zoals Nederland het voortouw nemen”, aldus van Driel.

Ook nu COP28 voorbij is, blijft CARE zich onverminderd inzetten om Nederland en andere welvarende, vervuilende landen eraan te herinneren dat een rechtvaardige aanpak van het klimaat essentieel is. Zo kunnen de meest klimaatkwetsbare landen ook volgend jaar, tijdens COP29, rekenen op rechtvaardige steun. Want alleen als iedereen wordt betrokken in klimaatactie en we niemand in de steek laten, kunnen we de klimaatcrisis tegengaan.