CARE Nederland en Rainforest Alliance zetten zich samen in voor gendergelijkheid

Rainforest Alliance en CARE Nederland zullen zich gezamenlijk inzetten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten in alle relevante agrarische waardeketens in de landen waar zij beide actief zijn. Dat hebben beide organisaties vastgelegd in een overeenkomst.

Foto: Kalolaine Uechtritz Fainu/CARE

Beide organisaties zien een enorme noodzaak om de inspanningen op dit gebied te intensiveren. Wereldwijd worden vrouwen nog steeds geconfronteerd met veel barrières om zich sociaal en economisch te ontwikkelen. Naast dat dit sociaal onrecht is, belemmert het ook de economische ontwikkeling van samenlevingen.

De organisaties helpen bedrijven daarom met het aanpakken van zowel hun sociale als duurzame uitdagingen in hun waardeketens.

Gebundelde inspanningen

Rainforest Alliance richt zich in deze samenwerking op het ondersteunen van producenten en coöperaties en het verbeteren van hun management en praktijken. CARE Nederland richt zich op gemeenschappen die in de betreffende landen wonen, en biedt instrumenten en benaderingen om deze mensen sociaal en economisch te ondersteunen, met speciale aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes.

Bovendien zullen de organisaties samen bedrijven ondersteunen door gezamenlijk voorstellen te ontwikkelen die de sociale en economische positie van vrouwen en meisjes, die actief zijn in waardeketens, moeten verbeteren.