Home > Hongersnood in Jemen & Somalië (2017)

Hongersnood in Jemen & Somalië (2017)

Achtergrond
Begin 2017 lijden 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen honger door een combinatie van conflict, ingestorte economieën, (extreme) droogte en armoede. Bijna 1,4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. In februari 2017 roept de VN voor delen van Zuid-Soedan voor het eerst in zes jaar een officiële hongersnood uit. Dagelijks sterven er mensen wegens voedselgebrek. Ook in de andere drie landen is de situatie kritiek en dreigt hongersnood als zij niet direct hulp ontvangen. De oorzaken van de hongercrises verschillen per land, maar in alle landen speelt conflict, en daardoor een ingestorte economie, aanhoudende en (in sommige gevallen) extreme droogte en armoede een rol.

CARE in Somalië
Op het gebied van voedselzekerheid, heeft CARE bijgedragen aan het voorzien in voedselbehoeften van de meest kwetsbare groepen. Door de distributie van noodhulp (voedselbonnen) heeft CARE kunnen voorkomen dat de voedingssituatie van de meest kwetsbare huishoudens verder verslechterde. In samenwerking met partnerorganisatie GREDO heeft CARE in het Baidoa district en het Elbarde district voedselbonnen (90 USD dollar) uitgedeeld. In de eerste zes maanden heeft CARE 932 huishoudens voorzien van voedselbonnen, waarbij de huishoudens rijst, suiker, meel, olie, bonen, thee, zout en poedermelk konden kopen.

In Baido droeg CARE bij aan het herstel van toegang tot sanitaire voorzieningen om cholerabesmetting te bestrijden. Daarnaast werd extra voorlichting gegeven om te voorkomen dat de ziekte nog meer onnodige dodelijke slachtoffers zou eisen. In de eerste zes maanden heeft CARE in samenwerking met partnerorganisatie GREDO 60 openbare latrines gebouwd en zes andere sanitaire plekken hersteld. In totaal hebben 1080 mensen hierdoor toegang tot betere sanitaire voorzieningen gekregen. Daarnaast bestond de directe noodzakelijke noodhulp uit het uitdelen van de noodhulppakketten om in de eerste basisbehoeftes te voorzien. De (hygiëne)noodhulppakketten bestonden uit zeep, emmers, washandjes en waterzuiveringstabletten.

Lees hier meer over wat CARE doet in Somalië

CARE in Jemen
Drinkenwater is noodzakelijk in Jemen, en dit hangt nauw samen met goede hygiëne. Duurzame oplossingen voor drinkwater en veilige hygiëne en sanitaire mogelijkheden zijn doelen van CARE voor mensen in nood. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van watertanks en waterleidingen, waterpompen, gemeenschappelijke toiletten, hygiënekits, diarreekits, trainen van vrijwilligers in het onderwijs over hygiëne en ziektepreventie.

Lees hier meer over onze hulp in Jemen.

Eindrapportage
Voor meer resultaten en verhalen over de Giro 555 hulp zie het eindrapport, de infographic, het filmpje en het artikel met verhalen over de hulp.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief