Hoe kan een land ineens veranderen in de hel op aarde? Lees hoe de vrouwen, mannen en kinderen in Jemen getroffen werden door niet één, maar drie rampen tegelijkertijd: oorlog, honger en dodelijke ziektes zoals cholera.

Oorlog.

Al sinds 2015 wordt Jemen geteisterd door een verwoestende oorlog. Het begon toen de Shiítissche Houthi’s in opstand kwamen tegen het bewind van president Hadi. De strijders van Hadi’s voorganger, de afgezette president Saleh, bezetten daarop de Jemenitische hoofdstad Sanaa en een groot deel van het westen van het land. Dit zorgde voor woede bij de Saoedi’s. Toen Saoedie-Arabië met andere golfstaten het vuur opende op de Houthi’s werd de tot dan toe binnenlandse oorlog een internationaal conflict. De Saoedi’s dachten de Houthi’s snel te kunnen verdrijven uit Sanaa, maar het bleek slechts een begin van een slepende oorlog. Tot op de dag van vandaag voert Saoedi-Arabië bombardementen uit op de hoofdstad Sanaa, de havenstad Hodeidah en andere plekken. De internationale druk om een einde te maken aan de oorlog in Jemen zwelt steeds verder aan. Er is felle kritiek op de vele burgerslachtoffers door de Saoedische luchtaanvallen.

66.000 mensen zijn gedood of gewond geraakt sinds het begin van de oorlog in 2015 (bron:VN)


“Ik sta er nu helemaal alleen voor, want mijn man is ziek en de familie is gevlucht uit angst voor de hevige bombardementen.”- Kadija


Honger.

Onlangs noemde de VN de situatie in Jemen al de grootste humanitaire crisis ter wereld. Ruim 14 miljoen mensen, bijna net zoveel mensen als er in Nederland wonen, hebben dringend hulp nodig. De meerderheid van de inwoners kan zichzelf en het gezin niet of onvoldoende van voedsel voorzien. De helft van de mensen weet niet waar de volgende maaltijd vandaan komt. De oorzaak van deze ellende?

Al voor de oorlog was Jemen voor 90% afhankelijk van voedselimport. De blokkades van de haven en de hevige bombardementen hebben er voor gezorgd dat er via havens als Hodeidah vrijwel geen commerciële producten, zoals voedsel, meer binnenkomen. Het voedsel dat uiteindelijk de winkel bereikt, is voor de gewone Jemenieten onbetaalbaar geworden door de bizarre inflatie van de lokale munt.

                          In 1 jaar tijd is de Jemenitische munteenheid, de Riyal 70% minder waard geworden (bron: WHO)

Gezinnen eten soms dagen achter elkaar niets of slechts een kruimel. Anderen zijn totaal afhankelijk van het eten dat hen wordt geboden door buren of familieleden. Ouders sparen het eten uit hun eigen mond, om hun huilende kinderen te voeden. Uiteindelijk komen de ouders in het overvolle ziekenhuis terecht met hun kinderen. Sommige patiëntjes lijken nog geen 10 jaar te zijn, maar zijn in werkelijkheid tieners met uitgemergelde lijfjes.

Cholera en andere ziektes.

Elke dag worden er 2000 nieuwe cholera gevallen geconstateerd. 900.000 mensen, waaronder vele kinderen, kregen cholera als gevolg van het drinken van vervuild water. Uit pure wanhoop drinken veel mensen dit water toch, met ziektes als cholera tot gevolg. Cholera ontwikkelt zich snel, zeker bij een verzwakte toestand. Na geïnfecteerd te zijn door de cholerabacterie krijg je binnen enkele uren last van braken en diarree. Wanneer je al ernstig ondervoed bent, zoals bij veel Jemenieten het geval is, leidt dit al snel tot de dood. Ook uitbraak van ziektes als difterie, ernstige diarree en hersenvliesontsteking zijn aan de orde van de dag.

3438 mensen zijn al gestorven aan de gevolgen van cholera (bron:WHO, april 2019)

 

Dit doet CARE

De medewerkers van CARE werken dagelijks om het lijden van de Jemenieten te verlichten. Dat doen ze op verschillende vlakken. Zo registreren zij gezinnen zodat zij maandelijks een budget ontvangen om voedsel van te kopen, wordt er voorlichting gegeven over het voorkomen van ziektes en worden er noodzakelijke goederen uitgedeeld zoals zeep, wasmiddel, waterzuiveringstabletten etc. Lees meer over wat we in Jemen doen

U kunt helpen

Samen kunnen wij de slachtoffers van deze humanitaire ramp helpen met voedsel, sanitaire voorzieningen en ziektepreventie. Help mee