Home > Actueel > CARE diep bezorgd dat Syrische meisjes ook in toekomst niet naar school kunnen

CARE diep bezorgd dat Syrische meisjes ook in toekomst niet naar school kunnen

10 oktober 2013

Amman, Jordanië: Vooruitlopend op de Internationale Dag van het Meisje – met dit jaar extra aandacht voor onderwijs – is CARE diep bezorgd dat weken na de start van het nieuwe schooljaar, duizenden Syrische meisjes nog steeds niet naar school kunnen gaan.

“Veel Syrische meisjes zijn het afgelopen jaar of zelfs langer niet naar school geweest, omdat geweld, gevaar en de constante vlucht op zoek naar veiligheid, families hebben belemmerd hun kinderen naar school te sturen. Sommige families hebben een veilige plek gevonden in Jordanië, maar toegang tot onderwijs blijft een uitdaging. Ondanks dubbele diensten op scholen en de verdrievoudiging van het aantal leerlingen in een klas in een aantal van de meest getroffen gebieden van Jordanië, zijn veel scholen niet in staat om nog meer Syrische kinderen op te vangen. In sommige gevallen vertellen ouders ons dat het ze niet eens wordt toegestaan om de namen van hun kinderen op wachtlijsten te laten zetten”, vertelt Salam Kanaan, landendirecteur van CARE Jordanië.

Volgens de schattingen van de Verenigde Naties, zijn er van de meer dan 2,1 miljoen Syrische vluchtelingen, bijna 328.000 schoolgaande meisjes. Velen van hen kunnen nu niet naar school en missen de kans om in een omgeving te zijn waar ze enig gevoel van een ‘normaal’ leven ervaren.

In Jordanië gaat slechts een derde van de ongeveer 150.000 Syrische schoolgaande kinderen, waarvan meer dan de helft meisjes zijn, op dit moment naar school.

“Ik heb gesproken met Syrische vluchtelingfamilies die vijf tot negen kinderen hebben. De ouders zijn vaak gedwongen om een moeilijke beslissing te nemen – de gedwongen keuze om slechts één of twee van hun kinderen naar school te sturen. Dit is te wijten aan het beperkt aantal plaatsen op scholen, maar ook aan de financiële beperkingen – ouders zijn niet in staat om de kosten voor transport of schoolbenodigdheden te betalen. Meestal zijn het de meisjes die erop achteruitgaan, aangezien ouders zich ook zorgen maken over hun dochters wanneer zij het openbaar vervoer nemen, of wanneer zij lange afstanden lopen naar de scholen die beschikbare plaatsen zouden kunnen hebben, “zegt Kanaan.

In het buurland Libanon – het land waar het hoogste aantal vluchtelingen verblijft – tonen schattingen dat het aantal inschrijvingen van Syrische kinderen onder de tien procent ligt, en dat tegen het einde van 2013, het aantal Syrische vluchtelingen mogelijk het miljoen kan bereiken, waarvan meer dan een kwart kinderen van vijf tot 17 jaar.

CARE prijst gastgemeenschappen voor het openstellen van hun scholen en het geven van extra lessen. CARE benadrukt tegelijkertijd dat gulle gastlanden financiële steun nodig hebben, en ondersteuning voor een lange termijn visie en oplossing om tegemoet te komen aan de behoeften van gevluchte kinderen en gezinnen, en de overbelaste gastgemeenschappen. Terwijl CARE de inspanningen van de ontvangende regeringen en de grote druk op het onderwijs en andere basisvoorzieningen erkent, roept CARE de internationale gemeenschap op om onmiddellijk fondsen op te schalen om tegemoet te komen aan de hoognodige behoeften in een steeds meer overbelaste publieke sector in Jordanië en andere gastgemeenschappen.

CARE vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Sinds het laatste schooljaar zijn in Syrië bijna twee miljoen Syrische kinderen in de leeftijd van zes en 15 van school gegaan als gevolg van ontheemding en geweld.

CARE waarschuwt dat het belangrijk is dat onderwijs niet alleen gaat over leren lezen en schrijven. Het is ook een kans voor kinderen om in een veilige ruimte te verblijven waar ze even weer het gevoel terug kunnen krijgen om een ‘normaal’ leven te hebben, na een verstoord recent verleden vol met pijnlijke herinneringen. Het gaat niet alleen over de korte termijn; onderwijs is een cruciale investering in de toekomst van elk vluchtelingmeisje en -jongen, en uiteindelijk, in de toekomst van Syrië.

CARE verstrekt levensreddende diensten aan Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon, en aan mensen die getroffen zijn door de crisis in Syrië. In Jordanië heeft CARE meer dan 110.000 Syrische vluchtelingen geholpen met financiële en sociale steun zodat gevluchte gezinnen stabiel genoeg zijn om hun kinderen naar school te sturen. CARE is ook van plan om familiecentra op te starten waar vluchtelingenkinderen veilig kunnen spelen met andere kinderen, boeken kunnen lezen, en in een omgeving kunnen zijn waar ze zich weer kind kunnen voelen.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief