Soedan: water en sanitatie voor vluchtelingen en ontheemden

De noodsituatie in Soedan blijft ernstig: momenteel zijn ongeveer 5,8 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp. De bestaande gezondheids- en sanitaire voorzieningen en toegang tot water staan zwaar onder druk. Een gevolg van de komst van nieuwe vluchtelingen vanuit Darfur en uit Zuid-Soedan.

Een Soedanese moeder lacht liefdevol naar haar kind

De situatie in Soedan

In Soedan is gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Samen met de bestaande ondervoeding is een groot gezondheidsrisico ontstaan. Dit proberen we tegen te gaan door schoon drinkwater, wc’s en hygiëne-maatregelen in vluchtelingenkampen te bieden.

Wat doet CARE in Soedan?

Dit eenjarig project heeft tot doel het aantal doden en ernstig zieken als gevolg van een gebrek aan schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne tegen te gaan. Dit doen we door voorzieningen zoals toiletten en waterinstallaties aan te leggen in combinatie met het geven van voorlichting over goede hygiëne.

Activiteiten

  • Het structureel verbeteren tot toegang tot water. We installeren 18 gemotoriseerde watervoorzieningen en herstellen vijf waterwerven.
  • We monitoren de waterkwaliteit en leiden mensen in de gemeenschap op om dit zelfstandig te kunnen in de door CARE opgerichte watercomités.
  • Het creëren van bewustwording rondom hygiëne door campagnes te voeren over afvalbeheer en het schoonhouden van de leefomgeving.
  • Reparatie van 700 toiletten en de bouw van nog eens 1000 nieuwe toiletten voor gezinnen in kampen.
  • Het bieden van trainingen aan vrijwilligers binnen de gemeenschap om het belang van hygiëne onder vluchtelingen te verspreiden. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn handen wassen, aparte watervoorzieningen voor dieren, hygiëne bij borstvoeding en toiletgang van kleine kinderen. Deze trainingen worden zowel deur-tot-deur gegeven als tijdens grootschalige bijeenkomsten.

Verwachte resultaten

Met dit project hopen we 264.845 Zuid-Soedanese vluchtelingen en binnenlandse vluchtelingen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden in Oost-Darfur, Zuid-Darfur en Zuid-Kordofan te bereiken. Aan het eind van dit project:

  • Hebben 226.000 vluchtelingen en ontheemden verbeterde toegang tot water. 
  • Hebben 264.845 personen duurzame en verbeterde toegang tot sanitaire voorzieningen. 
  • Hebben 264.845 vluchtelingen en ontheemden een training gevolgd over hygiëne.
Logo Het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese GemeenschapDit project is gefinancierd door de Europese Unie.