Home > Projecten > Soedan: water en sanitatie voor vluchtelingen en ontheemden

Soedan: water en sanitatie voor vluchtelingen en ontheemden

Achtergrond

De humanitaire situatie in Soedan blijft precair: momenteel zijn circa 5.8 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. De bestaande gezondheidsvoorzieningen en water-en sanitatiemogelijkheden staan zwaar onder druk door de komst van nieuwe ontheemden vanuit Darfur als ook vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Door gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg gecombineerd met bestaande ondervoeding is zo een groot gezondheidsrisico voor de ontheemden  ontstaan. Dit proberen we tegen te gaan door schoon drinkwater, wc’s en hygiëne-maatregelen in  de vluchtelingenkampen te bieden.

Wat doet CARE

Dit eenjarig project heeft tot doel het aantal doden en ernstig zieken als gevolg van een gebrek aan schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne tegen te gaan.  Dit doen we door voorzieningen zoals toiletten en waterinstallaties aan te leggen in combinatie met het geven van voorlichting over goede hygiëne.

Activiteiten

  • Het structureel verbeteren tot toegang tot water. We installeren 18 gemotoriseerde watervoorzieningen en herstellen vijf waterwerven.
  • We monitoren de waterkwaliteit en leiden mensen in de gemeenschap op om dit zelfstandig te kunnen in de door CARE opgerichte watercomités.
  • Het creëren van bewustwording rondom hygiëne door campagnes te voeren over afvalbeheer en het schoonhouden van de leefomgeving.
  • Reparatie van 700 toiletten en de bouw van nog eens 1000 nieuwe toiletten voor gezinnen in kampen.
  • Het bieden van trainingen aan vrijwilligers binnen de gemeenschap om het belang van hygiëne onder vluchtelingen te verspreiden. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn handen wassen, aparte watervoorzieningen voor dieren, hygiëne bij borstvoeding en toiletgang van kleine kinderen. Deze trainingen worden zowel deur-tot-deur gegeven als tijdens grootschalige bijeenkomsten.

Verwachte resultaten

Met dit project hopen we 264.845 Zuid-Soedanese vluchtelingen en kwetsbare ontheemden in Oost-Darfur, Zuid-Darfur en Zuid-Kordofan te helpen. Aan het eind van dit project hebben 226.000 vluchtelingen en ontheemden  verbeterde toegang tot water. 264.845 personen hebben duurzame en verbeterde toegang tot sanitaire voorzieningen. 264.845 vluchtelingen en ontheemden hebben een bewustwordingstraining gevolgd op het gebied van hygiëne.

 

logo Europese Unie

Dit is een door de Europese Unie gefinancierd project. Europese Unie Humanitaire Hulp beheert humanitaire hulp namens de EU en is een van  ‘s werelds grootste humanitaire donoren. CARE heeft hiermee een structurele samenwerking.

 

 

Feiten

Looptijd:

Augustus 2018 t/m mei 2019

Doelgroep:

264.845 Zuid-Soedanese vluchtelingen en kwetsbare ontheemden in Oost-Darfur, Zuid-Darfur en Zuid-Kordofan

Landen

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief