Home > Projecten > Dutch Relief Alliance

Dutch Relief Alliance

CARE is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dat is een samenwerkingsverband tussen zestien Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de samenwerking staan de organisaties sterker en kunnen snel en effectief hulp bieden aan mensen in nood.De afgelopen jaren is het aantal humanitaire rampen drastisch toegenomen. Dit betekent meer werk voor hulporganisaties. Complexiteit van gewapende conflicten en moeilijke omstandigheden waaronder onze mensen moeten werken, maken ons werk steeds moeilijker. Om mensen in nood toch te kunnen helpen, is samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties van groot belang.

 

Joint Responses

Wereldwijd hebben 164 miljoen mensen noodhulp nodig om te kunnen overleven. Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken besluiten de leden van de DRA waar hulp geboden kan worden. Bij deze operatie (Joint Response), krijgt een van de leden de leiding. Volgt op het voorstel voor de gezamenlijke hulpactie, goedkeuring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan kan interventie direct plaatsvinden. Tijdens de ledenbijeenkomsten worden de verschillende crises in de wereld besproken. Vervolgens wordt er, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken besloten waar direct moet worden ingegrepen. Per crisis geeft één van de organisaties leiding aan de zogenaamde Joint Response.

Doelen DRA

De gezamenlijke aanpak binnen de DRA is vastgelegd in vijf afzonderlijke doelen:

  • De nodige humanitaire hulp leveren als reactie op voortdurende crisissituaties.
  • Een snelle levering van humanitaire hulp in het geval van acute crises.
  • Betere samenwerking tussen NGO’s om zo de effectiviteit van noodhulp te vergroten.
  • De zichtbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan noodhulpacties vergroten.
  • De belangrijkste knelpunten in de noodhulp-praktijk aanpak door middel van innovatie en onderzoek.

CARE

CARE maakt deel uit van de volgende Joint Responses:

In het verleden maakte CARE ook deel uit van de Joint Responses in Somalië, Ethiopië en Irak.

 

Nieuwsbrief