Home > Projecten > Diverse landen: Every Voice Counts, een stem voor buitengesloten groepen

Diverse landen: Every Voice Counts, een stem voor buitengesloten groepen

Achtergrond

Inclusief bestuur leidt tot vrede en stabiliteit: dat is een van onze diepste overtuigingen. Gelijke toegang tot macht, gezondheidszorg, onderwijs, de rechtsgang en natuurlijke bronnen zorgt ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en zo hun ambities kunnen verwezenlijken. De praktijk is helaas anders. Vooral vrouwen, jongeren en etnische minderheden zijn veelal uitgesloten van besluitvormingsprocessen. Bovendien hebben ze niet de mogelijkheden of kennis om voor hun eigen rechten en behoeften op te komen. Hun stem wordt niet gehoord.

Uitsluiting wordt niet alleen op individueel niveau gevoeld. De negatieve spiraal van fragiliteit trekt zich ook door in een land of regio, waarbij maatschappelijke verdeeldheid en onstabiliteit constant op de loer liggen. Daarom zijn inclusieve bestuurlijke processen en platformen voor dialoog en uitwisseling van cruciaal belang om de overgang te maken van fragiliteit naar stabiliteit. En om zo duurzame inclusieve ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Iedere stem teltWat doet CARE

Het Every Voice Counts programma bevordert inclusieve en effectieve besluitvormingsprocessen in enkele van de meest fragiele staten, waaronder Soedan, Somalië, Afghanistan, Pakistan, Rwanda en Burundi. Hierbij hebben we speciale aandacht voor vrouwen en jongeren.  We maken ze bewust van hun rechten en trainen hen in vaardigheden op het gebied van pleiten en beïnvloeding. Zo ondersteunen we deze groepen om hun stem te laten gelden en op te komen voor hun rechten. Hierbij bouwen wij op de uitgebreide ervaring die wij hebben op het gebied van belangenbehartiging in fragiele staten.


Onze strategie: Every Voice Counts

 • We versterken de individuele capaciteiten, vaardigheden van mensen die zijn buitengesloten, zodat zij beter in staat zijn voor zichzelf op te komen.
 • We helpen lokale maatschappelijke organisaties, om de overheid en andere machthebbers, effectief te kunnen beïnvloeden en ter verantwoording te roepen.
 • Samen met overheden en machthebbers versterken wij hun capaciteiten om in te gaan op de belangen van buitengesloten groepen.
 • We creëren ruimte voor dialoog, zodat alle partijen effectiever met elkaar in gesprek kunnen gaan en kunnen onderhandelen.

 

Lori Cajegas, programma coördinator van Every Voice Counts:

We willen laten zien dat inclusief bestuur mogelijk is in instabiele landen. En dat verandering alleen mogelijk is door de structurele oorzaken van uitsluiting aan te pakken.

Onze activiteiten

 • We faciliteren van trainingen en coaching sessies op het gebied van Gender Based Violence (GBV) en vrouwenrechten.
 • We ondersteunen jonge mannelijke en vrouwelijke rolmodellen, zodat zij op hun beurt jongeren kunnen helpen om op te komen voor hun rechten.
 • We creëren of versterken netwerken en samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties.
 • We leiden CARE-landenkantoren op om zelf trainingen te geven aan lokale partners op het gebied van beleidsbeïnvloeding.
 • We trainen lokale autoriteiten op het gebied van inclusief bestuur en het gebruik van sociale verantwoordingsmechanismen.
 • We voeren gerichte lobbycampagnes om de rechten en behoeften van gemarginaliseerde groepen te behartigen.
 • We doen onderzoek naar de werkelijke uitvoering van toezeggingen en beloftes van autoriteiten.
 • We betrekken zo veel mogelijk verschillende mediaplatforms zoals televisiezenders, radiozenders, sociale media maar ook buurttheaters om bewustwording te creëren over burgerschap en rechten.

In Nyarusange (Rwanda) komen inwoners en lokale autoriteiten bij elkaar om te bespreken hoe de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld verbeterd kan worden. Een onderwerp waar lange tijd een taboe op rustte.

Verwachte resultaten

 • Buitengesloten groepen in fragiele landen zijn in staat om actief en effectief invloed uit te oefenen op beslissingen die hun leven beïnvloeden.
 • Maatschappelijke organisaties lobbyen actief en beïnvloeden beleid effectief namens gemarginaliseerde groepen, controleren en roepen overheidsinstanties en andere autoriteiten ter verantwoording.
 • Overheidsinstanties en andere autoriteiten staan open voor de behoeften en belangen van gemarginaliseerde groepen en nemen actie om deze behoeften en belangen te adresseren.
 • Uitgesloten en gemarginaliseerde groepen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties en andere autoriteiten communiceren effectief door middel van platformen voor dialoog en uitwisseling.

Uwambajimana Mediatrice (42) uit Rubanga in Rwanda:

Voorafgaand aan het Every Voice Counts-programma was ik niet zelfverzekerd. Ik heb leiderschap altijd gezien als iets dat behoort tot anderen. Nadat ik de trainingen heb bijgewoond, zie ik nu elke vorm van onrecht als een aanleiding om actie te ondernemen.

Het programma wordt mogelijk gemaakt door een strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak.

 

Feiten

Looptijd:

1 januari 2016 - 31 december 2020

Doelgroep:

Vrouwen en jongeren, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en andere autoriteiten

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief