Zet je op Internationale Vrouwendag in voor gelijke rechten

CARE werkt aan gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, met het doel armoede te bestrijden en zo bij te dragen aan een eerlijke wereld. We stellen ongelijkheid ter discussie en betrekken vrouwen en hun belangen daarin actief. Zo ontstaan gesprekken waar partijen – die eerder tegenover elkaar stonden – gezamenlijk tot oplossingen komen.

Beeld: CARE

Op Internationale Vrouwendag belichten we in het bijzonder de rol die je als mens zelf kunt spelen in het creëren van meer gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes wereldwijd. Daarvan zien we veel voorbeelden in ons dagelijkse werk, en we stimuleren dit dan ook bewust.

Ieders rol is hierin van essentieel belang, dus ook die van onder meer mannen en jongens. Alleen door samenwerking tussen alle genders kan de positie van vrouwen worden verbeterd. Daarom betrekt CARE mannen en jongens bijvoorbeeld bewust en actief in het proces om beperkende sociale normen om te buigen.

In onderstaande video laten we je zien wat we doen omtrent gelijke rechten voor vrouwen en waarom dat nodig is:

Beloof je mee te doen?

Door te werken aan gelijke rechten voor vrouwen, pakken we armoede bij de wortel aan. Er is dan ook een direct verband tussen armoede en ongelijkheid. Wereldwijd worden vrouwen nog vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Ze hebben minder rechten, kansen of mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. Gendergerelateerd geweld moet stoppen, en het is noodzakelijk dat ieders stem wordt gehoord.


Gelijke rechten en kansen, ongeacht gender, vormen de basis van de positieve verandering in de wereld die vrouwen en meisjes kunnen veroorzaken. Want vrouwen kunnen de wereld veranderen. Maar om dat te doen, moet eerst de wereld veranderen.

Zet je daarom samen met CARE in voor een sterkere positie van vrouwen wereldwijd. Teken de belofte!

Deel de belofte van CARE Nederland, en laat jouw volgers weten dat we overal ter wereld moeten strijden voor gelijke rechten!

Noodsituaties raken vrouwen het hardst

Het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes heeft te allen tijde de speciale aandacht van CARE. Zo ook tijdens rampen. CARE weet, op basis van haar bijna 80-jarige bestaan, dat vrouwen en meisjes onevenredig hard worden getroffen in ramp- en conflictsituaties. Denk aan gendergerelateerd geweld, uitsluiting en uitbuiting.

Vrouwen in noodsituaties hebben nauwelijks veilige toegang tot voorzieningen zoals aparte, afgesloten toiletten. Toch hebben vrouwen en meisjes wel degelijk andere behoeften. Denk aan maandverband of medische hulp tijdens zwangerschap. Wanneer er geen toegang is tot onderdak en medische zorg, hebben vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven een nog hogere kans op gezondheidsrisico’s dan anderen.

Lees het verhaal van Daria: samen met haar moeder en zoon wist ze Oekraïne ternauwernood te ontvluchten. Ze liet meer achter dan alleen hun huis en hun bezittingen. Foto: Raegan Hodge

In veel landen zijn vrouwen daarnaast de belangrijkste verleners van zorg binnen het gezin, voor zowel kinderen, ouderen als zieke familieleden. Dit maakt dat zij in noodsituaties niet zo gemakkelijk kunnen evacueren.

Genderanalyse

Met die reden voert CARE bij elke humanitaire hulpactie ter plaatse een genderanalyse uit. Dat doen we om goed in kaart te brengen welke noodhulpverlening in het gebied nodig is, aangepast aan de behoeften van de bevolking. Een actueel voorbeeld daarvan, is de situatie in Turkije en Syrië.

Hulpverlener geeft een noodhulppakket aan een vrouw voor haar tent. Deze hygiënepakketten zijn uitgedeeld in Jisr Alshoghor, Maland in Noordwest-Syrië door CARE’s partner Shafak. Foto: Shafak

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben de volledige bevolking in de regio getroffen, zowel mannen als vrouwen. Maar de impact van de ramp raakt vrouwen harder, en zij hebben dan ook andere hulp nodig dan mannen.

Lees hier meer over de genderanalyse voor Turkije en Syrië.

Foto: Josh Estey/CARE

Armoede bestrijden, door ongelijkheid tegen te gaan

Wij ervaren dat onze aanpak bijdraagt aan het verkleinen van verschillen, het verminderen van ongelijkheid en uiteindelijk een gezonder evenwicht tussen kracht en tegenkracht in de wereld. Niet alleen op Internationale Vrouwendag, maar dag in dag uit. Onafgebroken, en in alles wat we doen.