Rampen hebben een groter effect op vrouwen

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben de volledige bevolking in de regio getroffen, zowel mannen als vrouwen. Maar de impact van de ramp raakt vrouwen harder, en zij hebben dan ook andere hulp nodig dan mannen. De genderanalyse van CARE (Rapid Gender Analysis) laat zien welke hulp nodig is in het gebied, aangepast aan de behoeften van de bevolking.

Foto: Grayscale Media

Het gebied in Turkije en Syrië dat getroffen is door de aardbevingen kampt al jarenlang met instabiliteit. Het aantal vluchtelingen in de regio is enorm, en de aardbevingen hebben hun al slechte situatie nog verder bemoeilijkt. De bevolking die zich in een zeer kwetsbare positie bevindt in de regio, heeft direct hulp nodig.

Hogere gezondheidsrisico’s

Door de aardbevingen zijn veel mensen dakloos en afhankelijk van zelfgemaakte slaapplekken, waar velen bij elkaar leven. Er zijn hier geen sloten en er is geen elektrisch licht of privacy. Daardoor lopen vrouwen, meisjes en mensen met een beperking een verhoogd risico op (seksueel) geweld.

Daarnaast zorgt de strenge winter voor een hoge kans op onderkoeling. Mensen die al ziek zijn, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kinderen en mensen met een beperking hebben een nog hogere kans op gezondheidsrisico’s dan anderen wanneer zij in deze kou geen toegang hebben tot onderdak en medische zorg.

Passende noodhulp verlenen

Doordat de impact van de aardbevingen een verschillend effect hebben voor mannen en vrouwen, dient de noodhulpverlening voor de ramp dit ook te zijn. De genderanalyse van CARE (Rapid Gender Analysis, RGA) laat de demografie van het getroffen gebied zien op basis van gender, leeftijd en beperkingen onder de inwoners.

Op die manier kan ingeschat worden met welke problemen de getroffenen voor de aardbevingen al te maken hadden, en kan de hulp die geboden wordt in de regio aangepast worden aan de behoeftes. Dit maakt het voor CARE mogelijk om passende noodhulp te verlenen.

Meer weten over waarom vrouwen en meisjes in noodsituaties het hardst worden geraakt? Lees dan het interview met Reintje van Haeringen, directeur CARE Nederland.