Vrouwelijk ondernemerschap essentieel voor armoedebestrijding

De coronapandemie bedreigt wereldwijd decennia van vooruitgang ten aanzien van gendergelijkheid. Volgens een rapport van de Wereldbank van dit jaar kunnen veel meisjes wereldwijd niet meer naar school, verliezen vrouwen sneller hun baan en is het huiselijk geweld tegen vrouwen toegenomen sinds het begin van de pandemie. Terwijl we weten dat vrouwelijke ondernemers die in armoede leven, met de juiste steun kunnen bijdragen aan de veerkracht van gemeenschappen en economisch herstel.

Vrouwelijke ondernemers in Guatemala krijgen les in computervaardigheden

Women in Enterprise

CARE ziet vrouwenemancipatie als een voorwaarde voor een gelijke verdeling van welvaart en kansen op een menswaardig bestaan. Het programma Women in Enterprise is een initiatief van CARE dat met ondersteuning van de H&M Foundation de kennis, vaardigheden en capaciteiten van vrouwen bevordert om hun economisch potentieel te verwezenlijken. Zo hebben dit jaar in Guatemala via dit programma 100 vrouwelijke leden van productieve organisaties in plattelandsregio’s deelgenomen aan een training in digitale geletterdheid. De trainingen worden verzorgd door het Technisch Instituut voor Opleiding en Productiviteit (INTECAP), leider in Guatemala op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken.

Zo leren de vrouwen via internet hun producten online op de markt te brengen en krijgen zij toegang tot online cursussen en informatie over de rechten van vrouwen. CARE Guatemala heeft een mobiele applicatie ontwikkeld met de naam “The School of Advocacy Application” (Escuela de Incidencia para mujeres), die voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn. Met deze app kunnen vrouwen hun vaardigheden en technische kennis uitbreiden op het gebied van onder andere beïnvloedingsvaardigheden en belangenbehartiging.

Rechtvaardige gender- en sociale normen

Het project Women in Enterprise heeft ook vrouwen in Sierra Leone, Ivoorkust, Sri Lanka en Peru bereikt om onder andere het gebruik van digitale technologie onder vrouwelijke ondernemers te stimuleren. Naast het bevorderen van kennis en vaardigheden proberen wij rechtvaardige gender- en sociale normen te bevorderen en invloed uit te oefenen op discriminerende wetten en praktijken, zodat vrouwen toegang krijgen tot markten en financiële diensten. COVID-19 heeft een verwoestend effect op vrouwelijke ondernemers in gemeenschappen met lage inkomens. De Women Mean Business campagne van CARE laat zien hoe belangrijk het is om te investeren in vrouwelijke ondernemers, nu meer dan ooit.

Meer informatie over CARE’s Women in Enterprise project is te vinden in het Women Mean Business report of op de CARE Expertise pagina (engelstalig).