Veel uitdagingen voor Afghanistan

Na een korte onderbreking heeft CARE in september jl. de noodhulp aan Afghanistan weer voorzichtig opgestart. En hoewel de situatie in Afghanistan nijpend blijft, bereiken we de meest kwetsbaren en de allerarmsten met noodhulp. We doen wat we kunnen.

Een gesluierd meisje kijkt van dichtbij in de camera. Ze draagt een groene sluier met rode motieven.
© UN OCHA

***Stock photos supplied by OCHA. **PLEASE MAKE SURE TO VISIBLY CREDIT UN OCHA WHEN USING PHOTOS**

Nahr-e-Shahi village, Mazari Sharif, November 2019. AFGHANISTAN.
A young displaced girl weaves wool under a tent in the Nahr-e-Shahi village.
Families are from Sherin Taygab in Faryab province and cannot return home due to fighting. They moved to Nahr-e-Shahi village 3 years ago. They purchased their land and NRC provided them with shelter assistance. About 1,200 families live in the area.
The nearest hospital is in the city about 10 km away. IDPs settled on this land where there previously was no shelter.
OCHA/ Charlotte Cans

 

Het uitbreiden van onze hulpverlening gebeurt in de komende weken en maanden. En die hulpverlening is nodig, want Afghanistan heeft te maken met meerdere uitdagingen, waaronder:

  • een groot tekort aan voedsel;
  • een economische crisis;
  • extreme weersomstandigheden;
  • het coronavirus.

“Vorig jaar zaten we in ons huis, mijn man had een taxi-karretje en werkte in de stad. Hij bracht eten op tafel. Nu zijn we alles kwijt.”

Aziza, 35 jaar

Kunstmest en zaden

Klimaatverandering is een belangrijke factor die honger in de hand werkt. Veel landbouwteelt en -oogst is bijvoorbeeld door droogte mislukt. Afghanistan is een van de meest kwetsbare landen ter wereld voor de gevolgen van klimaatverandering. En het land heeft niet de middelen om deze gevolgen op te vangen.

CARE heeft de steun aan kleinschalige boeren in verschillende provincies weer deels kunnen herstarten. Als onderdeel van een programma, geven we bijvoorbeeld trainingen over landbouw. We moedigen vrouwen aan om een eigen tuin te onderhouden. Zo kunnen zij zich vaardigheden eigen maken waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. Naast het geven van training, bestaat onze hulp uit het leveren van onder meer kunstmest, gereedschap en zaden.

Voedselbudgetten

Nu de winter nadert, wordt de toegang tot voldoende voeding steeds dringender. CARE ondersteunt vrouwen en hun gezinnen bij het plannen en ontwikkelen van evenwichtige maaltijden.

Inmiddels worden meer dan 400 kwetsbare huishoudens voorzien van voedselbudgetten om voedsel mee te kopen. Het is veelal de vrouw die deze voedselbudgetten ontvangt, zodat zij haar gezin van voedzame maaltijden kan voorzien.

De noodhulp die CARE op dit moment aan Afghanistan levert, bestaat verder uit:

  • Het uitdelen van noodhulppakketten.
  • Basisproducten voor persoonlijke verzorging.
  • Eén mobiele kliniek die wordt ingezet waar nodig.

Vrouwen en meisjes

Vrouwen en meisjes in Afghanistan worden onevenredig hard geraakt door de voedselcrisis. In tijden van droogte moeten vrouwen vaak verder lopen om water te halen. Naarmate er minder voedsel beschikbaar is en de stress toeneemt, belanden vrouwen en meisjes vaker in de prostitutie of in gedwongen huwelijken. Doordat veel Afghanen binnen de landsgrenzen op de vlucht slaan, neemt de kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes nog verder toe.

CARE roept op dat meisjes in Afghanistan onderwijs moeten volgen. In alles wat we doen, hebben we speciale aandacht voor de behoeftes van vrouwen en meisjes.

CARE in Afghanistan

CARE laat Afghanistan al sinds 1961 niet in de steek. We kennen de situatie en brengen levens in veiligheid waar we kunnen. Er zijn verschillende mogelijkheden om ons werk in Afghanistan te steunen. Lees meer over het werk van CARE in Afghanistan.