Vanuatu na cycloon Harold: “dankbaar voor jullie hulp!”

Tropische cycloon Harold kwam in Vanuatu aan land als een storm van categorie 5 met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Hij raasde over de eilandengroep in Oceanië door de provincies Sanma, Malampa en Penama, waar Harold meer dan 123.000 mensen zwaar trof. Voedselgewassen, watersystemen, huizen, gezondheidscentra en scholen werden beschadigd of verwoest. De financiële hulp vanuit de Europese Unie maakte het voor CARE Vanuatu mogelijk om noodvoorraden te verstrekken aan meer dan 9.000 getroffenen.

© Arlene Bax / CARE
Shelley en haar zoon Locklin bij het verwoeste huis, waar ze probeerden te schuilen voor cycloon Harold.

Het oog van de storm trok op 6 april direct over het eiland Pentecost. Shelly’s kleine keukenhuis, in het dorp Hotwota, stond toen nog overeind. Samen met een groepje buurtgenoten zocht ze er dekking. Al snel sloeg een rondvliegend stuk dakbedekking dwars door een van de muren en stroomde de regen naar binnen. “We waren bang dat er een muur zou instorten”, legt Shelley uit. “Daarom hebben we onze kinderen onder het bed laten schuilen.” De overblijfselen van Shelley’s huis geven een akelig beeld weer van de angstige momenten die ze hebben moeten doorstaan.

De groep probeerde de hele nacht de schuilplaats overeind te houden. “De mannen zeiden dat we ons allemaal stevig aan het huis moesten vastklampen, anders zou de wind het zo weggeblazen”, zegt Shelley. Urenlang hielden ze stevig vast, maar met elke windvlaag werden ze verder van de grond getild tot ze uiteindelijk moesten loslaten. Eerst waaide het dak eraf, waarna de rest van het huis volgde. Alles lag in puin om hen heen. “Wat we de volgende ochtend aantroffen was verschrikkelijk, er was geen huis meer te zien”, vertelt Shelley.

Veerkracht en samenwerken

Gemeenschappen en buren bundelden hun krachten en maakten samen plannen om huizen te herbouwen. Tot er hulp kon komen, maakten ze samen maaltijden van het overbleven voedsel en deelden spullen, zoals kleding.

De humanitaire hulp vanuit de Europese Unie heeft noodfinancieringen vrijgemaakt. Daarmee kon CARE Vanuatu ruim 9.000 overlevenden voorzien van hygiëne-pakketten, toolkits en spullen, zoals dekzeilen en touwen.

© Arlene Bax / CARE
Shelley’s kinderen zijn nog altijd dolblij met het nieuwe serviesgoed.

Daken van gebroken stro

“Iedereen die ons zo goed heeft geholpen, zijn we zo ontzettend dankbaar”, vertelt Shelly. “We moesten hier overleven zonder voedsel, zonder huizen en we hadden geen spullen meer”, vervolgt ze. Zij en veel andere gezinnen moesten onder geïmproviseerde en lekkende daken slapen.

“We wilden de huizen repareren maar er was alleen gebroken stro voor de daken. Dankzij de noodhulpverlening kregen we dekzeilen om eroverheen te leggen.” Overlevenden kunnen weer droog de nacht doorbrengen, hun huizen goed repareren of nieuwe onderkomens bouwen.

© Valerie Fernandez / CARE
Leden van de gemeenschap ontvangen pakketten voor onderdak, gemeenschapsgereedschap en andere humanitaire hulp voor de wederopbouw.

Aandacht voor vrouwen en meisjes

Bij de verdeling van noodhulp-pakketten was er extra aandacht voor vrouwen. Zij kregen bijvoorbeeld een lamp op zonne-energie om zich ‘s nachts veilig te kunnen verplaatsen, en kregen ook ondergoed en producten voor vrouwelijke hygiëne.

© Arlene Bax / CARE
Susan is het aanspreekpunt omtrent de noodhulpverlening in het dorp Vatsari. Zij beoordeelde de behoeften, hielp om donaties te verdelen en met de levering van 35 dekzeilen. Zelfs toen er meer hulpgoederen arriveerden, bleef Susan helpen.
© Arlene Bax / CARE
Shelley vertelt dat de zeep uit het hygiëne-pakket haar favoriete item is, want het houdt haar hele gezin schoon en gezond.

Met hulp van de EU werd er  in samenwerking met de lokale autoriteiten  ook goed gezorgd voor mensen met een handicap en kregen de mensen die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden, voorrang tijdens de eerste uitgiften van noodhulp-pakketten. Ook kregen zij hulp bij het opzetten van dekzeilen of bij het repareren van schuilplaatsen.

Dit is een door de Europese Unie gefinancierd project. Europese Unie Humanitaire Hulp beheert humanitaire hulp namens de EU en is een van  ‘s werelds grootste humanitaire donoren. CARE heeft hiermee een structurele samenwerking.