Tweede Kamer neemt klimaatpetitie in ontvangst

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, lanceerde CARE de petitie ‘Na woorden nu daden’. We riepen partijleiders op om de beloofde internationale steun na te komen aan de zwaarst getroffenen door klimaatverandering. Velen gaven gehoor aan deze oproep en ondertekenden de petitie. Nu Nederland een nieuw kabinet heeft, was het vandaag tijd om de petitie aan te bieden aan de Tweede Kamerleden.

Reintje van Haeringen en Rosa van Driel van CARE Nederland houden het bord vast dat gericht is aan de Tweede Kamer
Reintje van Haeringen en Rosa van Driel van CARE Nederland houden het bord vast dat gericht is aan de Tweede Kamer

Klimaatsteun: Nederland, betaal het eerlijke deel

Nederland heeft klimaatsteun beloofd aan mensen in ontwikkelingslanden. CARE zet zich ervoor in dat Nederland de beloofde steun nakomt. Ook moet deze steun terechtkomen bij mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden voor de gevolgen van klimaatverandering. We willen de Tweede Kamer aan deze afspraak houden.

“…de belangrijkste en meest dringende kwestie van onze tijd.”

Alexander Hammelburg, D66

Volgens de afspraak mag deze bijdrage niet ten koste gaan van het bestaande budget voor ontwikkelingshulp. Het moet daarbovenop komen. Nederland heeft toegezegd dit te doen, maar is deze afspraak tot nu toe niet nagekomen.

Eerst luisteren

Mensen die in kwetsbare gebieden leven worden nu al het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. De Nederlandse klimaatsteun is belangrijk, omdat het mensen helpt om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Dat kan alleen door naar deze mensen te luisteren.

“Ik roep Nederland op om de beloofde klimaatfinanciering volledig na te komen – en haar uiterste best te doen om andere rijke landen hetzelfde te laten doen.”

Marlene Achoki, Internationaal Hoofd Klimaatbeleid, CARE Climate Justice Center

Tijdens het aanbieden van de petitie aan de Tweede Kamer, vroegen we Marlene Achoki om haar ervaringen en ideeën met de Tweede Kamerleden te delen. Marlene Achoki is Internationaal Hoofd Klimaatbeleid voor het CARE Climate Justice Center. Ze deed een duidelijke oproep: “Ik roep Nederland op om de beloofde klimaatfinanciering volledig na te komen – en haar uiterste best te doen om andere rijke landen hetzelfde te laten doen”.

Nu is het tijd dat de Nederlandse politiek in actie komt. De petitie is met veel interesse door de Tweede Kamer in ontvangst genomen. Zo was ook Alexander Hammelburg van D66 aanwezig. Hij bedankte CARE voor het toespreken van de Tweede Kamer over “deze belangrijke kwestie, zo niet de belangrijkste en meest dringende kwestie van onze tijd”.


CARE blijft de inzet van de Tweede Kamer over dit thema op de voet volgen. Samen met onze partnerorganisaties zullen we aanbevelingen doen.

Dit doet CARE

CARE ondersteunt mensen op kwetsbare plaatsen om een duurzaam bestaan op te bouwen. Door mensen te helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering, voorkomen we dat armoede en ongelijkheid  nog verder toenemen. Dat doen we bijvoorbeeld door huizen te verstevigen en waarschuwingssystemen op te zetten. Zo worden levens gered en bouwen mensen aan een duurzaam bestaan.

Steun het werk van CARE

Wereldwijd helpen we de allerarmsten en de zwaarst getroffenen een beter bestaan opbouwen. Dat kan alleen dankzij de hulp van trouwe donateurs. Help ook mee, steun CARE Nederland vandaag nog.

JA, IK HELP MEE