Pro-ARIDES officieel gestart

CARE Nederland, SNVWageningen University & Research (WUR) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) slaan samen met nationale en lokale partners en overheden in Burkina Faso, Niger en Mali de handen ineen voor een 10-jarig programma: Pro-ARIDES.

Op 22 juni 2021 is het Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Economique du Sahel (Pro-ARIDES) officieel gestart. Een belangrijke stap om de komende 10 jaar samen met betrokken partijen te werken aan het vergroten van de weerbaarheid en voedselzekerheid voor mensen in de Sahelregio. Het programma heeft als doel de regio betere toegang te geven tot duurzame oplossingen voor landbouw- en veehouderij. Bijdragen aan het creëren van stabiliteit en duurzame ontwikkelingen in de Sahelregio, ziet men als het voornaamste langetermijndoel. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het programma, SNV is de coördinator. Bij de start van dit programma, sprak onder meer dhr. Paul van de Logt, Hoofd van de cluster Voedselzekerheid, een van de thema’s van de Directie Inclusieve Groene Groei (IGG). Hij zei onder meer: “Met dit programma hebben we vier belangrijke organisaties voor het Ministerie bij elkaar.”

Met die relevante, langdurige ervaringen en ambitie is het doel om een evenwichtig programma op te bouwen dat de landbouw en veeteelt op de juiste manier ondersteunt, en het gemeenschappelijk leren stimuleert.

Het programma is opgebouwd uit twee fasen: de eerste vijf jaar ligt de focus op infrastructuur en het versterken van de dienstverlening door instellingen. Denk hierbij aan het vermeerderen van de capaciteit, en het verbeteren van samenwerkingen, werkmethoden en strategieën. Als de resultaten van de eerste periode van vijf jaar positief worden beoordeeld, worden in de tweede fase succesvolle benaderingen en interventies uit de eerste fase verder ontwikkeld en uitgebreid. Het doel is om bij te dragen aan duurzaamheid en blijvende verandering.

De Sahelregio

Het is belangrijk te beseffen dat mensen in de Sahel al een mate van weerbaarheid hebben opgebouwd. Naast de steeds duidelijkere gevolgen van klimaatverandering, met name droogte en overstromingen, kampen mensen in de Sahelregio met meerdere uitdagingen. Denk hierbij aan competitie voor land en water, bevolkingsgroei, kwetsbare voedselsystemen, toenemende conflicten, ongelijkheid en migratie.

“In de loop van de jaren hebben we gezien dat de regio werd getroffen door tal van door de mens veroorzaakte en natuurlijke uitdagingen, wat ons erop wijst dat we de geleerde lessen willen waarderen en gebruiken”, aldus Peter Zoutewelle, projectmanager bij CARE Nederland. “Landbouw, inclusief veeteelt, is een belangrijke sector en bron van inkomsten in de Sahel. Het is duidelijk dat investeren in duurzame landbouw en inclusieve waardeketens ondervoeding kan verminderen en kan bijdragen aan het verhogen van de inkomensniveaus en het creëren van werkgelegenheid. Zowel mannen als vrouwen spelen een belangrijke rol in de landbouwsector, interventies kunnen een positief effect hebben op het niveau van levensonderhoud en de bredere samenleving. Dat maakt het geplande werk met Pro-ARIDES op verschillende niveaus van vitaal belang. Het is onze bedoeling om complementair te werken met andere, bestaande initiatieven.”

Het programma is erop gericht om een bijdrage te leveren aan noodzakelijke veranderingen, en doet dit door zich te concentreren op vijf hoofdgebieden:

  • Verbeterde voedsel-, boerderij- en kuddebeheer voor veerkrachtigere productiesystemen en bijdrage aan betere kwaliteit van voeding.
  • Meer kansen voor bedrijven, dienstverlening en werkgelegenheid, en koppelingen met markten die meer economische waarde kunnen genereren.
  • Duurzaam beheer van land, water en andere natuurlijke hulpbronnen door middel van vreedzame en collectieve afspraken voor het gemeenschappelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • Gender, jeugd en inclusieve benadering voor veerkrachtige voedselsystemen.
  • Het versterken van lokaal en regionaal bestuur, met als doel het social contract met de bevolking te herstellen.

Meer lezen over Pro-ARIDES?

Op deze (Engelstalige) programmawebsite staat alle beschikbare informatie bij elkaar. Ook is er een samenvatting van het programma als download beschikbaar.