Papoea-Nieuw-Guinea: duizenden doden door aardverschuiving  

Op 24 mei 2024 vond er vroeg in de ochtend een aardverschuiving plaats in de provincie Enga in Papoea-Nieuw-Guinea. In Yambali werden huizen bedolven onder achter meter aarde. Naar schatting zijn 2 duizend mensen overleden, maar dit aantal kan nog oplopen. CARE is ter plaatse om noodhulp te verlenen in de vorm van medische hulp, voedsel, schoon water, hygiënepakketten, veilig onderdak en psychologische ondersteuning.

De noodtoestand is uitgeroepen 

Als gevolg van de natuurramp werd afgelopen weekend de noodtoestand uitgeroepen. De aardverschuiving heeft 200 meter van de enige snelweg naar de provincie Enga verwoest, waardoor het getroffen gebied op dit moment moeilijk bereikbaar is voor hulpverleners.

“Veel huizen zijn begraven onder acht meter aarde. De meeste huizen zijn gemaakt van materiaal uit de bossen, konden deze aardverschuiving niet aan en zijn ingestort.”

Justine McMahon, landendirecteur CARE Papoea-Nieuw-Guinea

Met name Yambali in de provincie Enga is zwaar getroffen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er meer dan 60 huizen verwoest en op dit moment zijn alle leden van deze huishoudens nog vermist. Als de aardverschuiving doorzet, zullen nog meer mensen gevaar lopen.  

Alle hulp is hard nodig  

Wij zijn in nauw contact met onze humanitaire partners om de nodige hulpbehoeften te bespreken. Allereerst bieden we de getroffen bevolking voedsel, water, hygiënepakketten en onderdak. Hierna, in de herstelfase, zullen wij hen ondersteunen met onder meer sanitaire voorzieningen, beschermingsmaatregelen en het herstellen van de landbouw. Wij verlenen alle noodhulp in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. 

Wat doet CARE in Papoea-Nieuw-Genea?  

CARE is al sinds 1989 actief in Papoea-Nieuw-Genea. Door de jaren heen hebben wij ons in de provincie Enga gericht op het bieden van humanitaire hulp, het bevorderen van ontwikkeling en het bewaren van vrede. Dit maakt deel uit van ons bredere werk in Papoea-Nieuw-Genea op het gebied van voorbereiding op en hulpverlening bij natuurrampen, gezondheid, gendergelijkheid en het verbeteren van mensen hun levensonderhoud.